Djurförbud- hyresrätt

2021-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag hyr en lägenhet där det står att hyresgästen inte får inneha katt/hund (under övriga bestämmelser). Hyresvärden sa muntligt att det är pga allergiskäl. Jag vet inte om bostaden är allergianpassad/allergisanerad (vart kan man få reda på det utan att fråga hyresvärden?) Jag har inget husdjur men mina föräldrar har en katt och jag vill ju att dom ska kunna hälsa på någon gång ibland och kunna ta med katten om de inte har möjlighet till kattvakt. Skulle jag kunna bli vräkt för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lagen som reglerar hyra är 12 kap i Jordabalken (JB) även kallad hyreslagen. Reglerna i 12 kap. JB är semidispositiva, innebärande att möjligheten finns att avtala om annat som avviker från lagens bestämmelser. Huruvida hyresgästen får ha husdjur eller inte är sådant som är möjligt att avtala om. Förbud mot djur i lägenheten är ett villkor som enbart är bindande om hyresvärden har sakliga skäl för att uppställa förbudet. Att hyresrätten är anpassad för allergiker är sådant som enligt doktrin (juridisk litteratur) har ansetts utgöra ett sakligt skäl.

Det krävs vidare att djurförbudet är reglerat i ert hyresavtal, vilket av din bakgrundsinformation verkar vara fallet. Det finns ingen allmän katalog som anger vilka hyresrätter som är allergianpassade, men att framföra är att det inte är särskilt många hyresrätter som är det. Jag rekommenderar dig därför att ändå fråga hyresvärden hur det ligger till, alternativt fråga dina grannar. Om hyresvärden i ditt fall anger ett skäl till förbudet och du är osäker på huruvida det kan tänkas utgöra ett sakligt skäl föreligger möjligheten för dig att kontakta Hyresgästföreningen.

Enligt 12 kap. 42§ st. 1 p. 9 JB anses hyresrätten förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om lägenheten vanvårdas på något annat sätt eller hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten. 12 kap. 25 JB stadgar delvis att när hyresgästen använder lägenheten ska denne se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan. Det skulle kunna resoneras att det är skadligt för grannarnas hälsa om en hund tas in i en hyresrätt anpassad för allergiker.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1660)
2022-01-25 Kan hyresvärd bestämma butikens öppettider?
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (98657)