Distanslagen, ångerrätt?

Hej,

Jag kopte en blandare till dusch och badkar av ett foretag, dar det senare visade sig att det duschset jag kopt for att koppla till blandare (kopt av samma foretag) inte passar med blandaren. Jag fraga upprepade ganger per telefon om blandare och duschset fungerade ihop i samband med bestallningen och fick svaret att det var sa. Nu sager foretaget att de inte har nagot ansvar alls och vill inte ersatta mig eller byta ut blandaren. Har jag nagra rattigheter har?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om du har gjort beställningen av varan via telefon i egenskap av privatperson blir distans- och hemförsäljningslagen tillämplig. Observera att ändringar i lagen trädde i kraft den 13 juni 2014. Avtal som har ingåtts före detta regleras enligt den tidigare lydelsen och avtal som ingåtts efter detta datum regleras enligt den nya lydelsen. Av frågan framgår inte när avtalet ingick varför jag utgår från att det har skett efter den 13 juni 2014 och hänvisningar görs till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (nya lydelsen). 

Enligt 2 kap. 10 § har du som konsument 14 dagars ångerrätt  från den dag du tog emot varan. Detta innebär att du har rätt att skicka tillbaka varan inom denna tid och få pengarna tillbaka. 

I 2 kap. 11 § nämns situationer när ångerrätten inte gäller. Ångerrätten gäller inte avtal som avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten. Detta innebär att om du har brutit förpackningen för att testa varan, vilket jag utgår från att du har, förefaller din ångerrätt. Tyvärr finns det inget som lagen kan göra för dig i detta fall.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler hittar du här

Vänligen,  

Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”