Distansavtalslagens tillämplighet

FRÅGA
Hej hej,Jag driver ett AB och köpte lite möbler till mitt bolag från ett företag på nätet. Nu vill jag göra ett återköp på två av stolarna då jag råkat beställa fel färg. Kan jag tillämpa distanslagen här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är nej. Det framgår redan av 1 kap. 1 § distansavtalslagen att den är avsedd för näringsidkare och konsumenter. Det framgår vidare av 2 kap. 1 § samma lag att 2 kap. är tillämpligt på avtal mellan näringsidkare och konsumenter. Det är just i 2 kap. som ångerrätten är stadgad. Eftersom du handlat för ditt AB:s räkning är distansavtalslagen inte tillämplig. Det spelar ingen roll om du köpt möblerna i eget namn. Så länge köpet har ett tillräckligt nära samband med din näringsverksamhet är du inte att anse som konsument i distansavtalslagen mening. Detta framgår av 1 kap. 2 §.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Distansavtal (Internet, telefon m.m.) (149)
2020-07-14 Ångerrätt vid digitalt ingånget avtal om hyra av lokal mellan konsument och näringsidkare
2020-07-07 Hur länge gäller öppet köp och hur länge är presentkort giltiga?
2020-06-30 ångerrätt elavtal
2020-06-29 Ångerrätt avseende distansavtal

Alla besvarade frågor (82735)