Diskriminering på grund av etnicitet?

2020-06-21 i Övrigt
FRÅGA
Jag deltog i en intervju för en HR-roll, intervjun gick mycket bra men jag fick inte jobbet. Under intervjun de frågade i min utländska examen motsvarade en svensk examen. Jag sa ja och det kommer från EU och samma system gäller där som i Sverige. Jag har 13 års arbetslivserfarenhet inom HR, varav två har varit i Sverige. Jag har också avslutat utbildning inom svensk arbetsrätter.Jag fick inte rollen eftersom den andra kandidaten (som hade en svensk examen) hade en bättre förståelse för arbetsrätten i Sverige. När man letade upp den framgångsrika kandidaten hade kandidaten ingen arbetslivserfarenhet inom HR. De har en svensk HR-examen och några års arbetslivserfarenhet som arbetsförmedlare.Rekryteringschefen uppgav att de kunde ha gett rollen till mig och det var ett tufft beslut men valde den andra kandidaten på grund av deras bättre förståelse av lagen.Jag känner att jag diskriminerades eftersom jag var bättre kvalificerade än den andra kandidaten. Hade min examen varit svensk och jag varit svensk, hade jag varit framgångsrik.Har jag något fall? Jobbet var med en Kommun.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Har du blivit diskriminerad?

Baserat på den information som du ger mig låter det som att arbetsgivaren har utsatt dig för indirekt diskriminering (1 kapitlet 4 § punkt. 2 diskrimineringslagen). Diskrimineringsgrunden i ditt fall är etnicitet (1 kapitlet 5 § punkt. 3 diskrimineringslagen). Detta för att din examen i sig inte är utfärdad från ett svenskt universitet, trots att du genomgått svensk utbildning angående arbetsrätt.

Inom arbetslivet är det förbjudet för arbetsgivaren att diskriminera någon som söker arbete ( 2 kapitlet 1 § punkt. 2 diskrimineringslagen). Med hänsyn till att den andre kandidaten inte hade någon större arbetslivserfarenhet i jämförelse med dig låter det troligt att du har utsatts för diskriminering av den arbetsgivaren i fråga.

Kan särbehandling vara tillåten?

Dock finns det undantag som tillåter viss typ av diskriminering. I diskrimineringslagen står det att om man blivit särbehandlad på grund av en egenskap som är ett verkligt och avgörande yrkeskrav med ett berättigat syfte och kravet är lämpligt för att uppnå syftet är särbehandlingen tillåten (2 kapitlet 2 § punkt. 1 diskrimineringslagen). Arbetsgivaren i fråga har ett krav på kunskap inom svensk arbetsrätt, ett område som onekligen är viktigt för den som arbetar inom HR. Kravet på att kunna svensk arbetsrätt kan därför inte i sig anses vara en diskrimineringsgrund, men med hänsyn till att du har läst arbetsrätt borde kravet inte utgöra ett hinder för dig (jag utgår från att du menar att du läst arbetsrätt vid ett svenskt universitet/högskola).

Slutligt råd

Sammanfattningsvis får sägas att det mycket riktigt låter som att arbetsgivaren har diskriminerat dig vid anställningen. Min personliga åsikt är att du möjligen har ett fall. Med det sagt kan jag inte garantera vad utfallet i ditt ärende kommer bli. Min rekommendation är att du tar kontakt med en jurist som kan gå vidare till domstol.

Jag vill också påpeka att du snarast bör överklaga anställningen av den den andra personen. Eftersom det var ett jobb på kommunen som du ansökte, innebär detta att din överklagan måste vara inkommen tre veckor efter att beslutet meddelades (44 § Förvaltningslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1833)
2021-01-20 Hur lång tid i förväg har jag rätt till schema?
2021-01-20 Ensidigt ändra arbetstagarens lön
2021-01-18 Ofullständig fråga
2021-01-18 Negativ föreningsrätt för arbetssökande

Alla besvarade frågor (88318)