FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 03/06/2020

Diskriminering på grund av ålder och religion - vad kan man göra?

Hej

jag är 56 år, och jag har sökt en tjänst på arbetsförmedlingen ( som telefon handläggare).

trotts att jag uppfyller alla kraven, är arbetslös, och har mycket intressant arbetsliverfarenhet, fick jag inte jobbet.

Deras motivering var följande: 1- jag har svag teknisk kompetens , 2 kom till mötet oförberedd, eftersom jag inte hade med mig mina betyg och arbtesintyg. 3 - att jag inte hade bra exempel att ge de.

gällande nr 1: jag jobbade bl.a. på Saab som affärsutvecklare och sålde ledningsystem till stridsvagnar, radar m.m.. Arbtesförmedlingen har ingen grund för deras påstoende och jobbet som telefon handläggare kräver inte stora eller djupa tekniska kunskaper.

Jag har jobbat också som migrationshandläggare vilket betyder att jag har jobbat statligt och kan olika registreringssystem.

gällnade nr 2 - jag har skickat alla dok per mail dagen efter min intervju och de accepterade detta.

gällande nr 3- frågan var, har du gjort presentationer framför folk? ( jag har jobbat som säljare i flera år och detta ingick i mitt dagliga jobb) men de påstår att mina exemple var inte tillräckliga)

Kraven för jobbet var: högutbildning, att kunna arabiska och flera språk är meriterande. Arabiska är mitt modersmål, jag har mer än 180 p, och jag kan 7 olika språk flytande.

De flesta som pratar arabiska är musslimer, men jag är kristen och kanske passar inte i det muslimska gänget. Det är åldern och religionen som var orsaken för att sålla bort mig tror jag. vad ska jag göra

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Bestämmelser om diskriminering och lika behandling i arbetslivet återfinns i diskrimineringslagen, som jag härefter kommer förkorta som DL.

Diskrimineringsgrunder

För att DL ska ge något skydd så krävs det att man kan koppla särbehandlingen till någon av de diskrimineringsgrunder som anges i lagen. Både religion och ålder är sådana grunder (1 kap. 1 § DL).

Diskrimineringsförbud

En arbetsgivare, eller den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor rörande rekryteringen, får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren söker arbete (2 kap. 1 § 1 st. 2 p. och 2 kap. 1 § 3 st. DL). I ditt fall är det du misstänker så kallad direkt diskriminering, det vill säga att du missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, och missgynnandet har samband med religion eller ålder (1 kap. 4 § 1 p. DL).

Vad kan du göra?

För det första har du rätt att begära ut vilka meriter den som fick jobbet hade (2 kap. 4 § DL) På så vis kan du lättare kontrollera om du faktiskt har blivit diskriminerad eller inte. Skulle så vara fallet så är det diskrimineringsombudsmannens uppgift att utöva tillsyn över att lagen följs (4 kap. 1 § DL). Skulle de komma fram till att du har diskriminerats så har du rätt till så kallad diskrimineringsersättning (5 kap. 1 § DL). Det är diskrimineringsombudsmannen, en fackförening eller en annan ideell förening än en arbetstagarorganisation som har rätt att föra talan i en sådan tvist (6 kap. 2 § DL).

Sammanfattning

Det kan vara svårt att bevisa att man har blivit diskriminerad på grund av ålder eller religion i en rekryteringsprocess, och för att få bättre belägg för att så är fallet så rekommenderar jag dig att begära ut meriterna för den som fick arbetet. Anser du fortfarande att diskriminering är för handen kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen (vilket du kan läsa om här) eller, förutsatt att du är medlem i en, din fackförening som kan hjälpa dig vidare med ditt ärende. Det kan vara värt att observera att diskriminering inte kan leda till att man får anställningen utan endast en ersättning för kränkningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000