Diskriminering p.g.a kön i jobbannons?

2020-04-24 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag såg en jobbannons där de sökte personal till ett jobb på en matbutik. Det finns dock en punkt i annonsen där följande står "Vi ser helst att du är kille då det är mycket tunga lyft i butiken." Jag undrar då om detta kan vara könsdiskriminering?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att referera till Diskrimineringslagen (DL), som du hittar här .

Kön är en av DL:s diskrimineringsgrunder enligt 1 kap. 5 § 1 p. DL, men det kan också utläsas ur 1 kap. 1 § DL. I 1 kap. 4 § 1 p. DL framkommer att ingen får direkt diskrimineras. Med direkt diskriminering avses att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med bl.a kön. Denna situation omfattas av diskrimineringslagens bestämmelser då det föreskrivs i 2 kap. 1 § 2 p. DL att en arbetsgivare inte får diskriminera den som hos arbetsgivaren gör en förfrågan om eller söker arbete.

Genom att arbetsgivaren helst ser att anställa en arbetstagare av det manliga könet missgynnas kvinnor genom att behandlas sämre än män skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Detta betyder att en sådan annons kan ses som direkt diskriminering p.g.a kön enligt 1 kap. 4-5 §§ DL. Arbetsgivare får som tidigare nämnt inte diskriminera den som hos arbetsgivaren gör en förfrågan om eller söker arbete hos arbetsgivaren enligt 2 kap. 1 § DL. Det finns dock ett undantag till denna bestämmelse i 2 kap. 2 § 1 p. DL, vari det stadgas att arbetsgivarens diskrimineringsförbud inte hindrar arbetsgivaren från särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om bl.a anställning, egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. I förarebetet prop. 2007/08:567 s. 156 framgår bl.a att formuleringen "verkligt och avgörande yrkeskrav" ska tillämpas restriktivt och syftar på exempelvis teaterroller där tjänsten söker en människa med vissa egenskaper p.g.a själva filmatiseringen. Genom detta exempel vill jag belysa att de undantag som anses lämpliga och nödvändiga nog för att en arbetsgivare ska kunna undantas diskrimineringsförbudet är mycket specifika och ska endast tillämpas i specifika situationer.

Jag gör bedömningen att formuleringen " Vi ser helst att du är kille då det är mycket tunga lyft i butiken." mycket väl kan bedömas som direkt diskriminering p.g.a kön. Jag har också svårt att se hur arbetsgivaren, i detta fall en matbutik, kan motivera att denna (eventuella) diskriminering p.g.a kön. Med det sagt, vill jag ändå påpeka att jag inte har någon information om varför arbetsgivaren formulerat sig på följande sätt och vilken motivering de har för att rättfärdiga formuleringen i jobbannonsen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1866)
2021-04-12 Kan arbetsgivare kräva tillbaka för mycket utbetald lön?
2021-04-10 Bryter arbetsgivaren mot någon lag om arbetstagaren jobbar 8 dagar i rad?
2021-04-09 Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?
2021-04-08 Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?

Alla besvarade frågor (91129)