FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 09/12/2019

Diskriminering - Jämförbarlig situation

Hej!

Har under hösten haft en vikarierande tjänst, som jag sedan sökte när den annonserades ut. Ca 2 veckor efter intervjun fick jag reda på att någon annan fått tjänsten, men ingen motivering varför. Jag bad därför om en motivering för några dagar sedan och fick då höra att det var pga mitt utseende. Rekryteraren (min tidigare chef) återkommer ofta till detta och påpekar även gärna min ålder, att jag är ung och oerfaren.

Jag vet att den som fått tjänsten är äldre och givetvis har hon kanske då längre erfarenhet av system och dylikt, men jag kan arbetsplatsen utan och innan och har lärt mig systemet på nolltid. Chefen sa även innan jag blivit kallad till intervju att jag uppfyller alla krav för tjänsten.

Jag har till och med bett om att få lära mig mer, men har inte riktigt fått. Har fått höra att det är mitt ansvar, men när jag försöker får jag inte?

Känner mig diskriminerad pga av ålder och utseende, vad ska jag göra?

Har tagit upp detta med enhetschefen och det slutade med att chefen blev av med personalansvaret, men hen har ju fortfarande suttit med i rekryteringen.

Snälla, hjälp!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valde lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar dels över de legala diskrimineringsreglarna och hur de kan tolkas för någon i din situation.

Din fråga är i grund och botten av arbetsrättslig natur. Frågeställningen väcker funderingar över en arbetsgivares valfrihet över anställda. Kort sagt, så har arbetsgivaren vittgående rättigheter till att föra sin verksamhet och anställa de personerna som hen ser lämpligt. Rättigheten inkräktas dock av andra lagar med andra syften som prioriteras mer av samhället exempelvis Diskriminering och företräde till återanställning p.g.a arbetsbrist.

Lagrummen försäkrar att arbetsgivare tar hänsyn till det som föreskrivs med en effekt att arbetsgivaren handlingsfrihet krymper. Med tanke på din situation så är det främst diskrimineringslagen som jag kommer undersöka.

Diskriminering:

För att det ska utgöra det vi kallar diskriminering i juridisk mening behövs det 4 avgörande element.

Någon måste blivit missgynnad eller kränktSka finnas ett samband med en diskrimineringsgrundMåste handla om en av de former som beskrivs i lagenMåste ha skett inom ett av de samhällsområden där lagen gäller

Detta kommer direkt i uttryck i §4 DiskL.

Samma paragraf anför även att det finns 6 former som anses som diskriminerande: Direkt och indirekt diskriminering, Bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Jag kommer endast hantera direkt diskriminering då din situation handlar ett beslut taget direkt mot dig. Direkt diskriminering betyder kort när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, samt att missgynnandet har samband med ett av de 7 diskrimineringsgrunderna

.Som jag nämnde kort innan ang arbetsgivares valfrihet, så kan en arbetsgivare helt fritt, lagligt, "diskriminera" vid anställning så länge det inte berör någon av diskrimineringsgrunderna.

Vi kan även objektivt säga att du blivit missgynnad som inte blev anställd. Frågan är dock om det har att göra med (har ett samband) ett av diskrimineringsgrunderna samt om det var en jämförlig situation.

Om det är stor skillnad meritmässigt mellan dig och personen som blev anställd kan det innebära att du inte blev missgynnad mot någon som var i en jämförbar situation som dig själv. huruvida det stämmer eller ej är svårt för mig att svara på härifrån tyvärr. I din fråga har du nämnt att hon är äldre och antagligen har en bredare erfarenhet inom sektorn. Det kan tala för att ni inte ska anses vara jämförbara.

Att din chef berättade att en anledning till att du inte blev anställd hade att göra med ditt utseende är svårtolkat utan mer information. Om du tror att det har att göra med din etniska tillhörighet eller hur du uttrycker din religion, sexuella läggning så är det absolut något som kan innebära att du blivit juridiskt diskriminerad, då arbetsgivare har ett strikt förbud enligt 2kap1 DiskL.

Dock kräver det fortfarande att du och den nyanställda är i en jämförbar situation.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob WestlingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000