Diskriminering vid ansökan om jobb

2021-11-08 i Övrigt
FRÅGA
Hej, jag har jobbat på ett företag som tillsvidareanställd i flera år. Jag är den som varit här längst på min avdelning och min kompetens speglar detta. Jag har sökt en tjänst som jag har både kompetens och vilja för att genomföra. Chefen på den avdelningen håller med mig och säger att "vi får kolla hur det blir i framtiden" . Problemet nu är att jag har 4 etniskt svenska kollegor med liknande kompetens som fått den tjänst jag sökt . Dem har inte fått anställning samtidigt utan det är utdraget under 2 års tid , och varje gång så har mina andra kollegor påpekat att dem tagit mitt jobb. Jag har blivit besviken och ledsen men främst av allt diskriminerad. Min chef säger till mig att inte tänka så och att man inte ska tänka så " invandrare och svensk" Men jag kan inte släppa det. Varför får mina mindre kompetenta kollegor det jobb jag söker och jag får en klapp på axeln. Jag vet inte vad jag ska göra , jag vågar inte kontakta facket. Mvh anonym
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har du blivit diskriminerad?

En arbetsgivare (AG) får inte diskriminera en arbetstagare (AT) eller en arbetssökande (2 kap. 1 st 1-2 p DL). Med diskriminering avses t.ex. att AG missgynnar en AT eller arbetssökande genom att behandla denne sämre än vad AG behandlar, någon annan i jämförbar situation, om missgynnandet har samband med AT:s t.ex. etniska tillhörighet (1 kap. 4 § 1 p DL).

Genom att du inte erbjudits tjänsterna du sökt har din AG missgynnat dig. Dessutom skriver du att din kompetens är minst lika likvärdig som de som anställts; du har med andra ord åtminstone likvärdig utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som är relevant för din sökta jobb. I och med att detta föreligger så anses det som regel att du har blivit diskriminerad (se 6 kap. 3 § DL). För att din arbetsgivare ska kunna fria sig från ansvar krävs det att denne kan visa att anledningen till att du inte fått de sökta jobben har inte haft att göra med din etniska tillhörighet. Att din AG säger att "man inte ska tänka invandrare och svensk" kan inte fria honom för ansvar. Utan det som krävs är att din AG kan visa att anledningen till att du inte fått de sökta jobben har att göra med sakliga skäl. Mot bakgrund av att din arbetsgivare inte uppgett någon anledning till att du inte fått jobben du sökt till blir det naturligtvist svårt för mig att bemöta huruvida hans argument för att du inte fått jobben kan anses som sakliga. (Notera att om AG inte kan visa på sådana sakliga innebär det alltså att du ska anses ha blivit diskriminerad).

Det kan även slutligen tilläggas i upplysningssyfte att du som arbetssökande har alltid rätt att begära skriftlig uppgift av AG om meriterna till den/dem som fått den tjänsten (2 kap. 4 § DL).

Kontakt med facket

Vad gäller att kontakta facket skulle jag rekommendera att du gör det. Det kan vara bra att veta att din AG har inte rätt att vidta några som helst åtgärder bara på grund av att du exempelvis kontaktat facket som i sin tur kontaktar din AG (se 7 och jfr 10 § MBL). Väljer din arbetsgivare att exempelvis säga upp dig på grund av att du kontaktat facket kan du ogiltigförklara uppsägningen och kräva skadestånd (8 § 2-3 st MBL)

Sammanfattning och handlingsplan

Det kan konstateras att du som regel ska anses ha blivit diskriminerad av din AG. För att din AG ska fria sig från ansvar krävs det att han kan visa sakliga skäl för att du inte erhållit sökta anställningarna. I och med att din AG inte uppger några skäl till att du inte erhållit de sökta jobben blir det naturligtvis svårt att bemöta hans argument. Det jag därför rekommenderar dig att göra nu är att kontakta facket som i sin tur får eventuellt prata med din AG om den uppkomna situationen. Finner facket din AG inte har sakliga skäl för att du inte erhållit de sökta tjänsterna så bör enda lösningen vara att väcka talan vid arbetsdomstolen med eventuellt stöd av facket.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97696)