FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt23/09/2016

Diskriminering i fråga om seniorboende

Har en hyresvärd som hyr ut bostäder i ett seniorboende 60+ (eller likande), utifrån diskrimineringslagen, rätt att förvägra mig som är "för ung" att bli hyresgäst hos dem eller är det diskriminering på grund av ålder enligt lagstiftningen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt diskrimineringslagen 2 kap 12 § (se här) är diskriminering förbjuden för den som tillhandahåller bostäder till allmänheten. I 2 kap 12b § punkten 4 (se här), stadgas det dock ett undantag vilket innebär att diskriminering som har samband med ålder inte hindras om särbehandlingen har ett berättigat syfte, och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

I fråga om seniorboenden kan det finnas berättigade syften att föreskriva nedre åldersgränser. Det kan vara lämpligt om det exempelvis finns ett syfte att underlätta situationen för äldre på bostadsmarknaden. Det innebär att den typen av särbehandling inte hindras.

Däremot är det tveksamt om det anses förenligt med likabehandlingsprincipen att föreskriva en övre åldersgräns i fråga om seniorboenden.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie AscoughRådgivare
Hittade du inte det du sökte?