Diskriminering av arbetssökande p.g.a. graviditet

2021-07-29 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hur ser det ut nu under covid när det gäller att bli nekad anställning pga graviditet?Jag skulle få en visstidsanställning inom skola för höstterminen 2021. Jag informerade arbetsgivaren (kommun) om att jag är gravid och i graviditetsvecka 20 vid terminsstart. Rektorn kollade med HR som sa nej till anställning.Jag sa att jag hade covid i december och kommer att vara fullt vaccinerad vid terminsstart.Kan de göra så här?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Diskriminering av arbetssökande p.g.a. graviditet

Vid fall av diskriminering blir diskrimineringslagen (DL) tillämplig. För att diskriminering ska anses ha förekommit måste den vara grundad på någon av de sju diskrimineringsgrunderna vilka är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Utifrån din fråga låter det som om graviditeten är orsaken till att du inte fick anställningen vilket rör sig om direkt diskriminering på grund av kön och är därmed inte en godtagbar anledning för att neka anställning (1 kap. 4 § samt 2 kap. 1 § DL).

Som förälder till ditt ofödda barn omfattas du dessutom av föräldraledighetslagen. Det är inte tillåtet för en arbetsgivare att missgynna dig som arbetssökande på grund av din graviditet (16 § 1 st. föräldraledighetslagen).

Rekommendationer i ditt fall

Om du är ansluten till ett fack kan du i första hand vända dig till dem då de bör ha ett intresse i att driva frågan.

Om du vill gå vidare med ditt ärende kan du också lämna in ett tips/klagomål till diskrimineringsombudsmannen (DO) via DO's hemsida. DO kan inleda en opartisk tillsyn av verksamheten för att ta reda på om diskriminering har förekommit.

Frida Nygren Björk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?