Diskriminerande frågor i anställningsprocessen

Hej ! Jag har en fråga som rör arbetsrätt vid anställningintervju. Vad jag förstår så är arbetsgivaren fri att ställa vilka frågor den vill under en intervju men man bör inte ställa frågor om graviditet, föräldraledighet eller exemeplvis sjukdom. Detta kan leda till diskriminering. Jag har dock för mig att man kan få ställa frågorna ändå om det är av relevans för arbetet. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det stämmer bra att privata arbetsgivare i princip har rätt att ställa vilka frågor man vill och som huvudregel också är fria att anställa vem man vill av vilken anledning man vill.

Vad gäller diskriminerande frågor så finns det visserligen inget förbud mot att ställa frågor om graviditet, föräldraledighet eller sjukdom. Däremot så får svaret på frågorna inte ha någon betydelse för anställningsprocessen och om arbetstagaren ljuger så får inte heller arbetsgivaren vidta några åtgärder mot arbetstagaren i efterhand. Om man väljer bort någon för att denna är gravid, tänker vara föräldraledig eller har en varaktig sjukdom så är det diskriminering respektive brott mot föräldraledighetslagen såvida det inte fanns andra sökanden med väsentligen bättre meriter än den som sållades bort, man säger att det ska föreligga en jämförbar situation (DL 1 kap 4§ och 2 kap 1§ samt FL 18§). Vad gäller bevisningen så räcker det att den arbetssökande gör det antagligt att diskriminering eller brott mot föräldraledighetslagen föreligger vilket är ett betydligt lättare beviskrav än i övriga mål (DL 6 kap 3§ och FL 24§). Det här gör att arbetsgivare bör undvika att ställa sådana frågor.

Det finns dock vissa situationer då det kan vara okej att välja bort en arbetssökande på någon av de här grunderna. Vad gäller graviditet och föräldraledighet så kan det vara okej om det rör sig om en kort anställning och arbetstagaren avser att vara ledig hela eller stora delar av anställningstiden. Vad gäller varaktig sjukdom så kan det vara okej om sjukdomen är så allvarlig att arbetstagaren helt enkelt inte klarar av att utföra arbetet ens med skäliga stöd- och anpassningsåtgärder (DL 2:1).

Diskrimineringslagen (DL) hittar du https://lagen.nu/2008:567.

Föräldraledighetslagen (FL) hittar du https://lagen.nu/1995:584.

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”