Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

2021-02-15 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Vad avses med en direkt förlust enligt 67§ KöpL? Är det ersättning för "utgifter, prisskillnad och utebliven vinst" som det står i paragrafen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

67 § KöpL tillämpas vid en säljare eller köpares avtalsbrott. Den preciserar vilka skador som ska ersättas av den part som har brutit mot köpeavtalet. Skadestånd blir tillämpligt parallellt med en annan påföljd, till exempel avhjälpande, omleverans eller prisavdrag (se ex 30 § KöpL).

Med direkt förlust menas sådana skador som är en omedelbar följd av avtalsbrottet. Typiska direkta skador är utgifter, övertidsarbete, hyreskostnad för en ersättningsvara under den tid som säljarens avtalsbrott varar, extra kostnader i form av tex dubbla transportkostnader, höjda driftskostnader och prisskillnader vid täckningstransaktioner. I förarbetena förklaras att direkta skador ska vara sådana skador som "till sin typ och omfattning är vanliga och förutsebara vid det aktuella avtalsbrottet". De indirekta skadorna sägs vara de som är "mera avlägsna och svårförutsebara" (prop. 1988/89:76 s. 48). Utebliven vinst är ett exempel på en indirekt förlust (67 § 2 st p.1).

Vid skadestånd på grund av fel i varan kan exempel på direkta skador vara kostnad för varans undersökning eller kostnad för annan utredningen på grund av felet. Vid skadestånd i kombination med hävning kan exempel på direkta skador vara utgifter som är inte är återkrävbara, exempelvis tullar, skatter eller andra avgifter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1444)
2021-12-04 Prishöjning efter träffat avtal
2021-12-04 Vad händer då en köpare upptäcker fel på vara efter riskövergången?
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport

Alla besvarade frågor (97662)