Det negativa respektive positiva kontraktsintresset

FRÅGA
Hej!Är det positiva kontraktsintresset alltid större än det negativa?Eller vad är skillnaden?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det negativa och positiva kontraktsintresset är olika bestämmelser på hur stort skadestånd man kan kräva av motparten vid ett avtalsbrott eller vid avtalsförhandlingar. Det negativa kontraktsintresset innebär att den skadelidande har rätt till ersättning för direkta kostnader som han/hon orsakats genom avtalsbrottet. Man har alltså rätt att få så stor ersättning att man hamnar i samma situation som man var i innan avtalet ingicks.

Enligt det positiva kontraktsintresset däremot, ska man få ersättning i den grad att man hamnar i samma situation som om avtalet skulle ha fullgjorts, dvs. man får ersättning dels för direkta kostnader till följd av avtalsbrottet, men också för uteblivna vinster vilka avtalet skulle ha genererat i. I de allra flesta fall medför alltså det positiva kontraktsintresset en högre ersättning än det negativa.

Vilket av beräkningssätten som är tillämpligt avgörs från fall till fall, beroende på hur avtalet är utformat och vilka parterna är. Enligt praxis har man som skadelidande vid avtalsbrott som huvudregel rätt till ett belopp motsvarande det positiva kontraktsintresset, men det finns undantag, t.ex. då man trott att man ingått avtal med en myndig person, men denna senare visar sig vara omyndig. Då har man bara rätt till ersättning motsvarande det negativa kontraktsintresset.

Om man brutit mot lojalitetsplikten i avtalsförhandlingar, t.ex. framställt det som att man är intresserad av att sluta avtal fastän man i själva verket inte är det, kan det bara bli tal om ersättning enligt det negativa kontraktsintresset. Detta gäller alltså de situationer där avtal inte slutits utan ett brott begåtts redan i förhandlingsstadiet, på grund av illojalt beteende från motparten.

Med Vänliga Hälsningar

Emilia Ohlin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av avtalsbrott (44)
2020-02-26 Vilket ansvar har en agent för försäljning av byggsats för de fel en entreprenör gör?
2020-02-03 Vad kan jag göra om min motpart begått ett avtalsbrott - konkurrensklausul?
2019-10-14 Skadestånd p.g.a. underlåtenhet att lämna meddelande
2019-09-29 Konkurrens, skadestånd

Alla besvarade frågor (81797)