Det kan vara ett brott att filma någon annan i deras hem

FRÅGA
Hej min granne stog utanför mitt fönster på parkeringen (bor på markplan) och bråkade med en annan granne och dom filmade varandra och jag ställde mig upp och tittade ut för att se vad som hände då börjar den ena filma mig genom mitt fönster och in i min lägenhet är detta lagligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det ett brott?

Det du beskriver skulle kunna utgöra brottet ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700), eftersom det verkar som att din granne på ett påträngande sätt filmat dig. Vidare krävs att det hänsynslösa agerandet (filmningen), typiskt sett är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.

Bedömningen ska göras utifrån om gärningen typiskt sett är ägnad att kränka någons frid. Det innebär att vissa gärningar undantas från att vara kännbara fridskränkningar, exempelvis gärningar som är ovälkomna, otrevliga eller annars obehagliga men som den enskilde personen måste anses kunna tåla. Vidare ska bedömningen göras utifrån den enskilda situationen och den enskilda målsäganden (prop 2016/2017:222 s.59)

Din situation

Av din information framkommer inte så mycket mer detaljer än att du har blivit filmad i ditt hem genom fönstret av din granne. Hade det varit så att du ex. varit naken när du blev filmad, hade det varit en lättare bedömning, eftersom det typiskt sett får anses kränkande att se att man blir filmad av en granne när man är naken i sitt hem. I din situation är det mer tveksamt huruvida filmningen typsikt sett är kränkande. Det skulle kunna utgöra ett ofredande men det skulle likaväl "bara" kunna anses som en enstaka obehaglig gärning som inte är brottslig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Ström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1179)
2021-06-20 Är det straffbart att fotografera ett naket par som har sex ute i naturen?
2021-06-19 Bli fotograferad på sin egen tomt
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (93231)