Det går inte att begära resning för att praxis ändras rörande brottet

2017-07-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag dömdes för ca 3 år sedan pga innehav av 15g psilocybinsvamp för narkotikabrott av normalgraden till en månads fängelse omvandlat till 50h samhällstjänst. Detta står kvar 10 år i belastningsregister. Något efter det att jag dömdes ändrades praxis med följden att innehav av samma mängd hade resulterat i ringa brott, med 5 år innan gallring i register. Finns det någon möjlighet för mig att korta ned antal år innan gallring med hänvisning till nämnda utveckling? MVH
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Eftersom det har gått så lång tid så måste du begära resning för att domen ska kunna ändras. I rättegångsbalkens 58 kap. 2 § finns regler för när resning kan beviljas.

I lagparagrafen räknas upp att resning får beviljas om:

1. Domare, åklagare eller annan begått ett brott som kunnat påverka målets utgång,

2. Domare eller åklagare varit jävig,

3. Något bevis visar sig vara falskt,

4. Ny bevisning har framkommit som skulle kunnat påverka målets utgång om det varit känt vid rättegången,

5. Om tolkningen av lagen som domen bygger på uppenbart strider mot lag.

Att det kommit ny praxis på området från Högsta domstolen innebär inte att domen uppenbart strider mot lag, det kan dock vara skillnad om det kommer en dom från EU-domstolen som ändrar rättsläget. Troligen kommer du inte på resning beviljad på den grunden att praxis har ändrats tyvärr, om inte det nya avgörandet kommit från EU-domstolen.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1215)
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd
2022-01-02 Åtalsplikt

Alla besvarade frågor (98495)