Det går aldrig att samtycka till grov misshandel

FRÅGA
Hej! Har stött på en kvinna på nätet som vill bli utsatt för knytnävsslag i ansiktet och ganska kraftig våld över huvud taget när vi ska ha sex..... Jag blir väldigt fundersam för jag hatar kvinnovåld men hon ber om det konstant så jag undrar är det olagligt att ta till riktig våld när man har sex om bägge parter är införstådda med det eller är det rent brottsligt o kanske till och med en fälla av nån skruvad psykopat som vill sätta dit en för våldtäkt o misshandel för att få skadestånd??? Hon är noga med att hon vill att jag kommer i henne?!?!?! Vad är detta? Är det lagligt ens??? Finns det något sätt att skydda sig juridiskt i så fall? Med t.ex ett video klipp där hon förklarar vad jag ska göra o att det är okej + nått stoppord????Vad ska jag göra? Allt känns så fel men samtidigt, känns det som att jag gör henne en tjänst som hon verkligen vill o njuter av?!?!?!??! Allt är så skruvat, hjälp!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du i huvudsak är rädd för att kvinnan kommer att använda ert våldsamma sex emot dig och anmäla dig för något sexualbrott om du går med på detta. Den lag som är aktuell och som jag kommer att utgå från i mitt svar är brottsbalken (BrB), då det rör brottsrekvisiten för bl.a. våldtäkt.

Samtycke till kraftigt våld under samlag

Som utgångspunkt gäller att för att du ska kunna dömas för ett sexualbrott så ska samlaget / den sexuella handlingen ha genomförts utan samtycke från kvinnan. Om det kan konstateras att hon har deltagit frivilligt och att du har varit medveten om detta så kan du enligt lag inte dömas våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Detta går att utläsa ur lagtexten i 6 kap. 1-3 §§ BrB.

Så som du beskriver kvinnans önskningar om knytnävsslag i ansiktet m.m. är det dock snarare frågan om hon överhuvudtaget kan samtycka till detta och om du kan begå dessa gärningar utan att ställas till ansvar på den grund att hon har samtyckt till det. Jag bedömer nämligen att detta skulle vara ett fall av grov misshandel, vilket aldrig går att samtycka till (SOU 1988:7, s. 123). Kvinnan skulle alltså kunna anmäla dig för grov misshandel och du skulle inte beviljas ansvarsfrihet genom att påstå att hon ville bli slagen, eftersom att samtycke endast går att lämna till ringa misshandel - inte till grov misshandel eller misshandel av normalgraden.

Sammanfattning

Om du går med på att genomföra det kvinnan ber av dig så begår du en grov misshandel enligt 3 kap. 6 § BrB. Att hävda att kvinnan har samtyckt till detta enligt 24 kap. 7 § BrB och att ditt handlande därför är rättfärdigat kommer INTE att gå, eftersom att det alltid kommer att betraktas som oförsvarligt att utsätta någon för så grovt våld.

Mitt råd till dig är därmed att inte genomföra detta!

Vänliga hälsningar,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (181)
2021-04-10 Putativt nödvärn
2021-03-02 Vad tillåter lagen som självförsvar?
2021-02-03 Hot inom idrott – social adekvans
2021-01-31 När får jag använda nödvärn?

Alla besvarade frågor (91293)