Det finns ingen lagstadgad skyldighet för fastighetsägare att ta bort grenar som växer in på en annan fastighetsägares tomt

2019-04-28 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Har men skyldighet att klippa av grenar eller delar av häck som eventuellt växter in på på grannens tomt i tomtgränsen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, det finns ingen lagstadgad skyldighet för fastighetsägare att ta bort grenar som växer in på en annan fastighetsägare (grannes) tomt. Poängteras ska att även om det inte finns en uttrycklig skyldighet i lag så finns det andra regler som reglerar rättsförhållandet mellan grannar. Dessa regler återfinns i 3 kap. Jordabalken. Enligt 3 kap. 2 § Jordabalken får en granne ta bort grenar som tränger in på dennes fastighet under förutsättning att grenarna medför olägenhet. Observera att innan grannen får ta bort bort grenarna måste ägaren till exempelvis häcken ges tillfälle att göra det själv. (Skälig tid ska iakttas, vilket i praxis har visat sig vara ungefär 6 månader). Dock under förutsättning borttagandet av grenarna kan befaras medföra skada av betydelse. Vilket betyder att det behöver vara någorlunda storlek på grenarna. Vad som kan befaras medföra skada av betydelse och inte får rimligen avgöras från fall till fall. I varje fall bör stor försiktighet iakttas eftersom det finns risk att bli ersättningsskyldig om exempelvis häcken skulle dö.

Ett konkret exempel mellan grannarna Gustav och Sebastian

Anta att Gustav (fastighetsägare 1) är granne med Sebastian (fastighetsägare 2). Gustav har i många år på ett hängivet sätt odlat en häck mellan sin egen och Sebastians tomt. Allt för att slippa se Sebastians elände till tomt. Till Sebastians förtret har denna häck vuxit sig jättelik på sistone. Häckens grenar och kvistar har nämligen börjat sticka på in Sebastians tomt. Utan lycka har Sebastian försökt få Gustav att trimma ner häcken. Gustav vill helt enkelt inte. Tiden går (8 månader), och en sommardag när Sebastian avnjuter en kall bacardi breezer och kontemplerar över häcken så får han nog. Sebastian hämtar motorsågen och kapar bort grenar och kvistar. Senare den dagen somnar Sebastian gott med vetskap om att han har lagen på sin sida eftersom han faktiskt givit Gustav möjligheten att själv åtgärda häcken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (474)
2020-05-17 Syskon som bor i samägt boende
2020-05-17 Träd skymmer grannens utsikt - vad gäller?
2020-05-13 Åverkan på annans fastighet, vilket grannelagsrättsligt ansvar har skadevållaren?
2020-05-11 Vad säger lagen om störande grannar?

Alla besvarade frågor (80336)