Det finns ett pantbrev kopplat till mitt hus – hur gör jag med det?

Jag äger ett hus, har fått veta att det ligger pantbrev på det som en tidigare ägare har tagit. Hur gör man? Varför måste jag betala för att döda pantbrevet?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Mina utgångspunkter

Om jag har förstått dig rätt så undrar du följande:

- Hur ska du göra med pantbrevet som du har blivit uppmärksammad på?

- Varför måste du betala för att döda pantbrevet?

Jag känner inte till om ditt pantbrev är digitalt eller i pappersform, så därför kommer jag att presentera vad du bör tänka på i båda fallen. Innan dess kommer jag att beskriva hur pantbrevet fungerar i allmänhet.

I mitt svar kommer jag att hänvisa till jordabalken (JB) och lagen om dödande av förkommen handling ("mortifikationslagen").


Fakta om pantbrevet

Pantbrevet är ett bevis för att en del av fastighetens värde har blivit intecknat

Pantbrevet som du har blivit uppmärksammad på är ett bevis för att det finns en inteckning i fastigheten som du äger.

Inteckningen är en notering om att en viss del av fastighetens värde ska kunna användas som säkerhet för ett lån. Noteringen finns i fastighetsregistret som sköts av Lantmäteriet. Själva inteckningen hör till fastigheten i sig, oavsett vem som äger den.


Pantbrevet fyller ingen funktion när det inte används som säkerhet

Det intecknade värdet i fastigheten kan pantsättas genom att en långivare knyts till pantbrevet. Långivaren kan då vara säker på att åtminstone återfå det belopp som hen har fått i pant om den som har tagit lånet inte kan betala sin skuld.

Så länge pantbrevet inte används som säkerhet för ett lån fyller det dock ingen funktion, eftersom det enbart är ett bevis för att det finns en inteckning.


Kostnaden för att döda pantbrevet beror på att Lantmäteriet tar ut en expeditionsavgift

Lantmäteriet är den myndighet i Sverige som ansvarar för hanteringen av inteckningar och pantbrev.

Vid dödning av ditt pantbrev kan du mycket riktigt behöva betala en summa pengar. Det beror på att Lantmäteriet tar ut en expeditionsavgift för sin handläggning. Expeditionsavgiften är bara tänkt att täcka Lantmäteriets kostnader för det nedlagda arbetet.

Du kan se myndighetens nuvarande prislista (februari 2020) på Lantmäteriets hemsida.


Pantbrevet är en värdehandling

Baserat på det som jag hittills har skrivit behöver pantbrevet inte nödvändigtvis innebära något problem för dig. Förutsatt att det inte är försvunnet eller belånat fyller det ju ingen funktion.

Pantbrevet är dock en värdehandling och med det följer risken för att det hamnar i orätta händer, åtminstone om det är ett pantbrev i pappersform.

Vad bör du då tänka på? Jo, det beror som nämnt på om brevet är digitalt eller i pappersform.


Digitalt pantbrev

I digital form är ditt pantbrev skyddat från att komma på villovägar, till skillnad från om det är ett pantbrev i pappersform.

Så länge du inte har använt pantbrevet som säkerhet för ett eget lån fyller det som sagt inte någon funktion. Pantbrevet innebär snarare en möjlighet för dig, eftersom du kommer att kunna använda det om du vill ta ett lån i framtiden utan att du först behöver ansöka om en ny inteckning i fastigheten. Du slipper då även att betala stämpelskatt för den nya inteckningen.

Du kan dock välja att döda inteckningen ändå, och därmed även det digitala pantbrevet (22 kap. 10 § första stycket JB). Pantbrevet makuleras då av Lantmäteriet.

Jag har inte kunnat hitta någon säker information hos Lantmäteriet om vad det kostar, men eventuellt behöver du betala en expeditionsavgift på 375 kronor (februari 2020). Du kan läsa mer på Lantmäteriets hemsida.


Pantbrev i pappersform

Det finns risker med pantbrevet om det är i pappersform, eftersom det då kan försvinna eller gå förlorat på något annat sätt. I värsta fall kan kanske någon som är obehörig lyckas använda pantbrevet för att få ut ett lån, så att din fastighet därmed står som säkerhet utan ditt godkännande. Det är givetvis inte tillåtet att använda någon annans pantbrev på det sättet, men det är inte omöjligt att det skulle kunna hända ändå.

Som jag ser det finns det två vägar som du kan gå, beroende på om du har det skriftliga pantbrevet hos dig eller om det är borta.


Du har pantbrevet hos dig

Har du pantbrevet hos dig vill jag i första hand råda dig att omvandla det till ett digitalt pantbrev, så att det i fortsättningen är skyddat från att komma bort eller användas av någon obehörig. Det kostar ingenting att omvandla pantbrevet hos Lantmäteriet. Du kan läsa om hur du omvandlar ditt pantbrev på Lantmäteriets hemsida.

Du kan också välja att döda inteckningen i fastigheten och därmed även pantbrevet (22 kap. 10 § första stycket JB). Då får du skicka in pantbrevet till Lantmäteriet som makulerar det.

Liksom för det digitala pantbrevet har jag inte kunnat hitta någon säker information om vad det kostar hos Lantmäteriet, men eventuellt behöver du även i detta fallet betala en expeditionsavgift på 375 kronor (februari 2020). Du kan läsa mer på Lantmäteriets hemsida.


Pantbrevet är borta

Är pantbrevet borta bör du döda det, så att det inte kan användas av någon obehörig.

Det sker då genom en annan sorts dödning än den som jag nämnde ovan. När pantbrevet saknas kan det inte makuleras, utan behöver istället förklaras ogiltigt genom mortifikation (22 kap. 10 § andra stycket JB och 1 § mortifikationslagen). Då ska Lantmäteriet kungöra att brevet saknas och därefter ska det gå minst ett år innan pantbrevet kan dödas (8 § andra stycket mortifikationslagen).

Har du någon gång haft pantbrevet hos dig kan du välja att enbart döda pantbrevet och låta inteckningen finnas kvar (3 § mortifikationslagen). Du kan även välja att döda både pantbrevet och inteckningen samtidigt (20 § mortifikationslagen).

Har du däremot aldrig haft pantbrevet i din ägo kan du endast döda pantbrevet i kombination med inteckningen (20 § mortifikationslagen).

I båda fallen kostar dödandet 500 kronor (februari 2020). Du kan läsa mer om hur du kan gå till väga på Lantmäteriets hemsida.


Sammanfattning

Avslutningsvis sammanfattar jag nu mitt svar på dina frågor.

Anledningen till att du behöver betala för att döda pantbrevet är att Lantmäteriet tar ut en expeditionsavgift för sin handläggning.

Vad du bör göra med pantbrevet beror först och främst på i vilket format det finns.

- Är pantbrevet digitalt rekommenderar jag dig att behålla det, eftersom du kan få användning för det om du vill ta ett lån i framtiden. Du kan förstås välja att istället döda pantbrevet och inteckningen om det känns bättre för dig, men eventuellt måste du då betala en expeditionsavgift till Lantmäteriet.

- ­Är pantbrevet i pappersform råder jag dig att i första hand omvandla det till ett digitalt pantbrev, eftersom det inte kostar något och du då behåller möjligheten till att använda pantbrevet om du vill ta ett lån i framtiden. Alternativt kan du döda pantbrevet och inteckningen precis som om brevet var i digital form, eventuellt mot en expeditionsavgift till Lantmäteriet. Är pantbrevet däremot försvunnet bör du döda det omgående eftersom det är ett värdepapper. Du behöver då betala en expeditionsavgift men slipper vara orolig för att pantbrevet hamnar i fel händer.

Du kan använda de länkar som jag har lagt in i svaret för att läsa mer på Lantmäteriets hemsida. Du kan även kontakta Lantmäteriet om du är osäker på hur du ska göra för att exempelvis omvandla eller döda pantbrevet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”