Det bord jag har fått hemlevererat har en annan färg än det i butiken. Kan jag häva köpet?

Har köpt ett matbord i butik men det levereras från lager på annan ort. När jag får hem bordet är det inte den bordsskiva jag valt. För mig är det fel levererat, ta tillbaka ge mig det jag köpt. Butiken hävdar att jag fått vad jag köpt hänvisar till ordersedeln, färg skiftningar kan förekomma, bero på belysningen i butiken m.m . Jag har köpt ett vitpigmenterat men får ett i ek. Nu vill säljaren komma hem till mig med iläggs skiva från visningsbordet för att visa att jag fått ”rätt”bord. Jag förstår inte säljarens problem Kan jag kräva pengarna tillbaka då mitt bord inte finns i lager och det kan upp till två veckor eller mer pga helgdagar.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – har köpt ett bord av en näringsidkare i dennes affärslokal, att det (bordet) skulle vara vitpigmenterat men att du har fått ett i ek i stället och att du därför undrar vad du kan göra och om du har rätt att få pengarna tillbaka. 


Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL). Om du har köpt bordet av en annan privatperson, blir köplagen (KöpL) tillämplig i stället.


Fel i vara 

Om bordets kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är den inte avtalsenlig. Om bordet inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel. Detta innebär alltså att bordet som du har köpt är behäftat med ett konkret fel, i fall du och säljaren har avtalat om att det (bordet) ska vara vitpigmenterat men du får ett i ek i stället. Färgskiftningar och belysningen i butiken kan dock självklart ha påverkat köparens uppfattning och innebära att ett konkret fel inte föreligger. Bordet kan emellertid ändå anses som felaktigt, om det avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I så fall föreligger ett s.k. abstrakt fel (16 § KköpL). 


Vid bedömningen av om en viss vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta får hänsyn tas till en mängd  olika omständigheter – såsom beskrivningen av egendomen, förhållandet mellan säljare och köpare samt vad köpare i allmänhet förväntar sig av det ifrågavarande köpet. Tyvärr är det därför inte möjligt att här ge ett konkret svar på om det bord du har köpt verkligen är behäftat med ett abstrakt fel eller inte. Det är dock fullt möjligt att argumentera för att så är fallet!  


Vilka felpåföljder kan köparen göra gällande?

Om varan är behäftad med ett konkret eller abstrakt fel, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (22 § KköpL).


Närmare om avhjälpande och omleverans

Köparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans (26 § KköpL). Avhjälpande betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera varan, medan omleverans i stället innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara.


Närmare om prisavdrag och hävning

I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (28 § KköpL). Att köpet hävs innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. I en sådan situation får köparen tillbaka sina pengar. För att köparen ska få häva köpet krävs dock dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne (29 § KköpL). Detta innebär att en helhetsbedömning måste göras, varvid bland annat köparens individuella förutsättningar och säljarens möjligheter att rätta till felet genom övriga påföljder beaktas.


Vad gäller i ditt fel? 

Slutsatsen är alltså att det bord du har köpt mycket möjligt kan vara behäftat med ett konkret eller abstrakt fel. Utan att ha sett bordet som står i näringsidkarens butik och jämföra det med det bord som du har fått hem är det emellertid inte möjligt att här ge ett helt konkret svar på om så är fallet. Om bordet faktiskt däremot är behäftat med ett konkret eller abstrakt fel, har du i första hand rätt att kräva att säljaren levererar ett nytt och felfritt bord. Först i andra hand har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. För att du ska få häva köpet krävs dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig, vilket i vissa fall kan vara svårt att styrka. 


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!

Vi på Lawline kan dock hjälpa dig vidare! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag därför att du bokar tid hos en av våra jurister.


Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”