FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut12/02/2019

Det är relativt besvärligt att få ett avtalsservitut upphävt

Hej! Den tjänande fastigheten gällande ett avtalsservitut på väg vill få servitutet upphävt. Den härskande vill det inte. Hur och var kan den tjänande parten försöka få det upphävt? Rättslig prövning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är relativt besvärligt att få ett avtalsservitut upphävt. Särskilt om allting har gått rätt till vid upprättandet, och om båda parterna sköter sina förpliktelser under tiden som det löper. Men jag kan tänka mig åtminstone fem olika situationer där det finns möjlighet att upphäva ett avtalsservitut.

Den första situationen (Jordabalken 14 kap. 7-9 §§) är när den härskande fastigheten har överskridit sin rätt eller åsidosatt sina skyldigheter (enligt förarbetena är det avgörande hur grovt felet har varit samt villigheten att rätta felet inom skälig tid efter tillsägelse).

Den andra situationen tar, som jag ser det, sikte på själva syftet med servitutet: servitutet behövs inte längre för den härskande fastigheten, eller nyttan är ringa (liten) i jämförelse med belastningen för den tjänande fastigheten.

Den tredje situationen är om servitutet inte har använts under en längre tid och det därför får antas vara övergivet.

Den fjärde situationen kräver att ni faktiskt kommer överens och avtalar om att servitutet inte längre ska gälla (inte aktuell för din fråga).

Den femte situationen gäller själva servitutsavtalet som sådant: om servitutet brister i de rekvisit som ställs upp i 14 kap. 1 § Jordabalken så finns det möjlighet att föra en fastställelsetalan i tingsrätt för att få det ogiltigförklarat som servitut. (det finns hur många avtalsservitut som helst som inte uppfyller kraven, även sådana som är inskrivna).

Rent praktiskt så görs alltså en ogiltighetstalan i tingsrätt (gäller endast avtalsservitut) eller genom ett beslut om upphävande av Lantmäteriet. Jag skulle rekommendera den tjänande fastigheten att vända sig till Lantmäteriet och be om vägledning. Alternativt en jurist på Lawline genom denna länk, för att få reda på om det skulle vara aktuellt att föra en ogiltighetstalan i tingsrätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”