Depositionsavgift

2017-02-25 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr ut ett hus. Kan jag då ta ut en depositionsavgift eller gäller det endast om man hyr ut i andra hand?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

En deposition skall fungera som en säkerhet för hyresvärden vid uthyrning av exempelvis ett hus. Huvudregeln är att depositionsavgiften skall betalas vid inflytt och sedan betalas tillbaka till hyresgästen vid utflytt. Eftersom detta är huvudregeln finns det också undantag, exempelvis då hyresgästen orsakat skada på huset vilket kan innebära att hyresvärden får behålla hela eller delar av depositionen för att åtgärda skadan. Det finns mycket information om detta förhållande och reglerna beskrivs utförligt i Jordabalkens 12e kapitel och i 24§ beskrivs hyresgästens vårdplikt.

Depositionen är något som hyresgästen och hyresvärden inbördes avtalar om som en säkerhet för att hyresgästen faktiskt skall upprätthålla bland annat den vårplikt som stadgas i JB 12:24§. För att besvara din fråga ifall du kan ta ut en depositionsavgift så skall denna besvaras jakande. Ifall du och hyresgästen vid uthyrningstillfället kommer överens om att en deposition skall nedläggas för att ställa säkerhet för eventuella skador är den överenskommelsen gällande som ett civilrättsligt avtal er emellan. Ifall du i dagsläget redan hyr ut din fastighet till någon och således redan har ett avtal med personen i fråga skall det avtalet följas. Ifall du då vill åstadkomma en ändring i hyresvillkoren och införa en depositionsklausul måste du, med stöd av JB 12:54§ skriftligen meddela din hyresgäst om din önskan att hyresvillkoren skall ändras. Ifall din hyresgäst inte tycker att förslaget är rimligt och ni inte kan komma överens får du, tidigast en månad efter att det skriftliga meddelandet om ändring lämnats till hyresgästen, ansöka om ändring av hyresvillkoren hos hyresnämnden. Hyresnämnden gör sedan en prövning av ert avtal och ett beslut om ändring av hyresvillkoren anses som avtal om villkor för fortsatt uthyrning.

Men andra ord för att besvara din fråga. Ja, du kan ta ut en depositionsavgift när du hyr ut ditt hus men det är förenat med förpliktelser som det är viktigt att du är på det klara med. Ifall du redan har ett pågående hyresavtal som inte reglerar depositionsfrågan kan du försöka komma överens med din hyresgäst eller ansöka hos hyresnämnden om ändring av hyresvillkoren.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga och behöver du mer hjälp är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1618)
2021-09-20 Har hyresgästen besittningsskydd i ett vanligt bostadshus?
2021-09-19 När brukar man betala hyra?
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt

Alla besvarade frågor (95761)