Deposition och skada

2016-11-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min tidigare hyresvärd har tagit kr. 5000 från min deposition på kr. 7000. Skadorna som jag har fått uppgjort till värde av kr. 2000.Er detta lagligt?MVHMichaela WillumsenEjdervägen 57A36030 Lammhult
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag går först mycket kortfattat igenom vad som generellt sett gäller för en hyresgäst respektive hyresvärd. Enligt 12 kap 24§ Jordabalken (se här: här) så ska hyresgästen ”väl vårda lägenheten”; det finns alltså en vårdnadsplikt för dig som hyresgäst. Det stadgas vidare i samma paragraf att hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som han eller hon har orsakat. En hyresvärd som kräver ersättning för skada har bevisbördan för att skadan har uppkommit under hyrestiden enligt NJA 1987 s. 668. I vissa fall kan det vara så att hyresvärden ej har hela bevisbördan för skadan (se ex. NJA 1975 s. 657), men i de allra flesta fall tycks alltså vara hyresvärden som ska bevisa skadan och inte hyresgästen. I ditt fall verkar du och din tidigare hyresvärd överens om att du har orsakat skadorna, men inte överens om dess värde. Hyresvärden kan givetvis inte ta mer pengar än vad skadans värde har uppgått till. Mest sannolikt är det hyresvärden som ska visa att skadorna uppgår till 5000 kr om denne avser ta den summan. Kan han eller hon inte göra det så lär 2000 kr gälla, och du ska således få tillbaka 5000 kr från depositionen. Om den bedömning du har fått gjord är att anse som trolig och rimlig så tycks det inte vara acceptabelt att hyresvärden tar 5000kr från depositionen. Hoppas svaret varit till viss hjälp!

Med vänliga hälsningar

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll