Den som krossar en fönsterruta gör sig skyldig till skadegörelse

FRÅGA
Hej! Vilken lag är tillämplig då en 15årig hade krossat grannens fönsterruta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om brott och straff regleras bl.a. i brottsbalken (BrB). Skadegörelse är att förstöra eller skada fast eller lös egendom till men för annans rätt till egendomen (12 kap. 1 § BrB). Den som slår sönder en fönsterruta gör sig skyldig till skadegörelse enligt den nämnda paragrafen.

Straffskalan för skadegörelse

Straffet för skadegörelse av normalgraden är fängelse i högst två år (12 kap. 1 § BrB). Om brottet är ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Den som förstör en sak av ringa värde eller skadar värdefull egendom så att obetydlig värdeminskning uppstår döms till ringa skadegörelse. Om brottet är grovt är straffet lägst sex månader och högst sex år (12 kap. 3 § BrB). För att avgöra om skadegörelsen är ringa eller av normalgraden sker det en gränsdragning vid skadans storlek. Om skadan överstiger 1000 kr räknas det som skadegörelse av normalgraden, medan skadegörelsen anses som ringa om värdet understiger 1000 kr (NJA 1988 s. 351). Domstolen gör dock en bedömning i varje enskilt fall.

Straffansvar och ungdomsrabatten

För straffansvar krävs att den som har begått ett brott har fyllt 15 år (1 kap. 6 § BrB). Eftersom personen i frågan uppnår denna ålder är denne straffmyndig. Personer mellan 15-21 år får dock ett lindrigare straff än vuxna, ju yngre personen är desto lindrigare blir straffet (en 15-åring får cirka en femtedel av straffet). En person som har fyllt 15 år men är under 18 år ska endast dömas till fängelse om synnerliga skäl föreligger.

Skadestånd

Den som gör sig skyldig till skadegörelse kan även bli skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan. Om en person orsakar sakskada (krossat fönster) ska denna skada ersättas (2 kap. 1 § skadeståndslagen).

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (129)
2021-08-15 Straffet för skadegörelse
2021-07-24 Är det brottsligt att såga ner en grannes träd utan lov?
2021-07-20 Vad gäller om någon plockar smultron på min tomt?
2021-06-30 Graffiti: konst eller brott?

Alla besvarade frågor (96532)