Den skattskyldige som drar nytta av sexmånadsregeln måste deklarera inkomsten.

2017-05-28 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej!Första delen av 2015 hade jag inkomst i form av bidrag från CSN då jag pluggade på distans. Jag jobbade sedan under sommaren i Sverige (inga större summor, max 50-60 000) och började sedan jobba i Nederländerna för ett nederländskt företag från och med november. Jag stannade där till och med juni 2016 och var sedan arbetslös till och med början av augusti då jag började jobba för ett nytt företag i Nederländerna där jag fortfarande jobbar idag. I december 2016 insåg jag att jag nog blir kvar här och anmälde då flytt till utlandet till Skatteverket, med startdatum juli 2016 då jag flög tillbaka för andra gången efter att jag spenderade del av min arbetslösa sommar i Sverige.Jag har deklarerat och skattat i det land jag har arbetat dessa perioder (sommaren 2015 i Sverige, nov-dec 2015 i Nederländerna samt jan-jun + aug-dec 2016 i Nederländerna), men jag inser att jag kanske borde ha deklarerat min holländska inkomst även i Sverige 2015? Jag har läst om sexmånadersregeln men förstår inte riktigt om den appliceras här.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sexmånadsregeln innebär att arbetsinkomst för en obegränsat skattskyldig person som vistas utomlands i minst sex månader inte beskattas i Sverige till den del den beskattas i det landet. Regeln kan du hitta i Inkomstskattelagen 3 kap. 9§ 1 st.

Personen ifråga måste ändå deklarera inkomsten i Sverige och lämna de nödvändiga upplysiningarna för att Skatteverket kan bedöma om regeln är tillämplig. Detta framgår av Skatteverkets rättsliga vägledning som du kan hitta här, under "Jämkning (ändring av preliminär A-skatt)" 3 st. 3 men.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?