Den fria anställningsrätten

FRÅGA
Hej!Jag sökte jobb i en butik där de skriker efter arbetare. Problemet är nu detta enligt chefen att min sambo även jobbar i denna butik och därför nekar mig jobb på grund av att han anser att detta är ett problem. Men får chefen göra så? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den fria anställningsrätten

Den principiella utgångspunkten i Sverige är att du inte är tvungen att ingå avtal med någon, ett uttryck för principen om avtalsfrihet. Som huvudregel står det alltså fritt för en privat arbetsgivare att neka dig anställning, trots de befintliga arbetsförhållandena. Några egentliga skäl krävs inte.

Begränsningar av den fria anställningsrätten

En inskränkning i denna fria anställningsrätt utgörs dock av diskrimineringslagen (2008:567) (här förkortad DiskL). Den innebär att en arbetsgivare inte kan besluta om anställning helt godtyckligt, utan arbetsgivarens rekryteringsprinciper får inte diskriminera i strid med DiskL. Som jag förstår det rör det sig dock inte om diskriminering i ditt fall. I vart fall är ”sambo” ingen diskrimineringsgrund, se 1 kap. 5 § DiskL.

Det är dock inte uteslutet att arbetsgivarens beslut kan strida mot någon diskrimineringsgrund, men av andra skäl. Observera då att 6 kap. 3 § DiskL gör det lättare för arbetstagaren att bevisa diskriminering. I den framgår att om den som anser sig ha blivit diskriminerad visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad, är det arbetsgivaren som ska visa att diskriminering inte har förekommit. "Ger anledning att anta" är ett mycket lägre krav än det som annars skulle gälla, dvs att diskriminering ska styrkas. Jag kan dock tyvärr inte göra någon riktig bedömning mot bakgrund av dina uppgifter.

Den fria anställningsrätten är mer begränsad för offentliga arbetsgivare. För dem gäller ett visst objektivitetskrav, vars innehåll varierar beroende på om arbetsgivaren är statlig eller kommunal. Som jag förstår det rör det sig dock om en privat arbetsgivare i ditt fall, varför reglerna för de offentliga arbetsgivarna inte är relevanta.

En annan – och orelaterad – sak är att din sambo kanske skulle kunna hävda att arbetsgivaren bryter mot anställningsavtalet eller gällande kollektivavtal. Den frågan kan jag dock tyvärr inte svara på mot bakgrund av dina uppgifter.

Det finns också ett äldre svar på Lawline som i princip behandlar samma fråga: Avtalsfrihet och den fria anställningsrätten

Slutsats

Ja, chefen får besluta att inte anställa dig, även om det finns behov av fler arbetare. Möjligen kan det kanske gå att hävda att arbetsgivaren har agerat i strid med någon diskrimineringsgrund.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med den fria anställningsrätten och dess begränsningar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (763)
2021-06-18 Hur gör jag för att få ut lön jag har rätt till när jag inte fått något anställningsavtal?
2021-06-14 Kan jag hävda företrädesrätt till tjänst med högre tjänstgöringsgrad?
2021-06-04 Har jag företrädesrätt?
2021-05-31 Arbetsgivarens skyldigheter vid olycka

Alla besvarade frågor (93196)