Den allmänna skyldigheten att låta sig förhöras

Kan polisen tvinga än att stanna på vittnes förhör på platsen där ett misstänkt brott har skett direkt efter att de misstänkta brottet har hänt? eller får man gå om man vill?

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i rättegångsbalken.

Förundersökning

När polisen misstänker att ett brott har skett påbörjas en förundersökning enligt 23 kapitlet 1 § rättegångsbalken

Allmän skyldighet att låta sig förhöras

Under förundersökningen finns en allmän skyldighet att låta sig förhöras för envar som kan antas lämna upplysningar av betydelse för utredningen enligt 23 kapitlet 6 § rättegångsbalken.

På tillsägelse av polis är den som befinner sig på en brottsplats skyldighet att medfölja till förhör som hålls omedelbart därefter. Vägrar han eller hon utan giltig orsak, får polismannen ta med honom till förhöret. Detta följer av 23 kapitlet 8 § rättegångsbalken

Vad som menas med giltig orsak kan vara att det är fråga om laga förfall enligt 32 kapitlet 8 § rättegångbalken, exempel på laga förfall är avbrott i kollektivtrafiken och plötslig sjukdom (läkarintyg krävs). Däremot kan regeln tolkas generösare mot den som av en slump råkar befinna sig på brottsplatsen.

 
 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”