FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/12/2021

Den A-traktor som mitt barnbarn har köpt är behäftad med fel. Vad gäller?

Hej!

Jag har ett barnbarn, som just köpt en A-traktor för 25.000:- av en privatperson via en annonssida på nätet! Den gick inte genom besiktningen, och när kontakt togs med en reparatör som skulle laga de rostskador som anmärktes på besiktningen, så visade det sig att hela underredet på bilen var rostskadat, lappat, lagat, tejpad och spacklat, med en yta av underredsmassa ovanpå! Således rena bedrägeriet mot en 15-åring, och han vägras återköp av fordonet, så nu står han där 25.000:- fattigare! Någon rättvisa mot bedragare måste det väl finnas, så därför lyfter jag ärendet här, och hoppas att det finns någon lösning!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att ditt barnbarn har köpt en A-traktor av en privatperson och att denna (A-traktorn) nu visat sig vara behäftad med fel.


Eftersom din fråga gäller köp mellan privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig.


Fel i varan

Om A-traktorns art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är den inte avtalsenlig. Om A-traktorn inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (17 § första stycket KöpL). I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). Detsamma gäller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).


Avhjälpande och omleverans

Köparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (34 § första stycket KöpL). Det betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera den felaktiga varan. Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse får köparen dessutom kräva omleverans (34 § andra stycket köplagen), vilket innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara. Företar säljaren inte avhjälpande eller omleverans, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet (34 § tredje stycket KöpL).


Prisavdrag och hävning

I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (37 § första stycket KöpL). Att köpet hävs innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. För att köparen ska få häva köpet krävs dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).


Efter köpet måste köparen undersöka varan så snart omständigheterna medger det

Avslutningsvis bör dock poängteras att för att köparen överhuvudtaget ska kunna få åberopa felet krävs att han eller hon – efter köpet – har undersökt varan så snart omständigheterna medger det (31 § KöpL). Om köparen låter bli att undersöka varan efter köpet, kan det leda till att han eller hon inte hinner reklamera varan i tid och därför går miste om sin möjlighet att göra felet gällande (NJA 1982 s. 301).


Som jag tolkar din fråga har ni dock undersökt A-traktorn så snart omständigheterna medger det och därför inte gått miste om rätten att åberopa felet.


Vad gäller i ert fall?

Min bedömning är alltså att ni har undersökt A-traktorn så snart omständigheterna medger det och att den (A-traktorn) faktiskt är behäftad med fel. Omleverans – som skulle innebära att ditt barnbarn får en helt ny och felfri A-traktor – kommer sannolikt inte i fråga. I stället har ni i första hand rätt till avhjälpande. I andra hand har ni rätt till prisavdrag och hävning, om avhjälpande inte blir aktuellt och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för ditt barnbarn samt om säljaren insåg eller borde ha insett detta.


Vi på Lawline kan hjälpa er!

Om ni behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av er igen om ni har fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo