Deltidsanställdas rätt till semester

FRÅGA
Hej!Har deltidsanställda rätt till 25 dagars semester på ett år?
SVAR

Hej och tack för att ni har vänt er till Lawline!

En arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår, 4 § semesterlagen. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret har arbetstagaren endast rätt till fem semesterdagar. Detta gäller oavsett anställningsform.

Ett semesterår avser tiden från och med den 1 april till den 31 mars påföljande år, 3 § semesterlagen.

Men i och med att semesterlönen beräknas efter hur mycket som arbetstagaren tjänar varje månad eller totalt under intjänandeåret kommer varje semesterdag ”vara värd mindre” för en deltidsanställd än vad den är för en heltidsanställd.

Hoppas ni fick svar på er fråga!
Vänligen,

Douglas Nordström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?