Deltid för vård av barn

hej jag har en fråga angående vad jag förmodar, någon typ av "annan ledighet", eller liknande. om en person som arbetar och efter ett års tid känner att han inte hinner med framför allt hemmet och barnen som är 3, 7 och 9 år gamla, sedan begär att få gå ner och jobba deltid. hans arbetsgivare förklarar för honom att "vid hans företag arbetar männen heltid och kvinnorna deltid och om det är så att personens fru lämnat honom så är det faktiskt hans ensak och något som ej skall gå ut över jobbet". min fråga är: finns det något att invända mot personalens arbetstider vid detta företag, och vilka rättsliga medel kan personen i fråga tillgripa för att minska sin arbetstid? tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt föräldraledighetslagen 7 § har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel (d.v.s. rätt att arbeta 75 %) för vård av barn som ännu inte har fyllt åtta år. Din vän har alltså lagstadgad rätt att arbeta deltid för att hinna med att ta hand om sitt (sina) barn. Föräldraledighetslagen innehåller även ett förbud mot att missgynna anställda som tar ut föräldraledighet.

Det bör betonas att denna rätt till föräldraledighet gäller båda föräldrarna, alltså oavsett vilket kön de har. Uttalandena från hans arbetsgivare låter mycket olämpliga, och kan utgöra diskriminering på grund av kön. Att verkligen ha en policy då alla kvinnor arbetar deltid och männen heltid är inte tillåtet enligt diskrimineringslagen.  Om din vän har drabbats av detta kan han ha rätt till skadestånd.

Det framgår inte om din vän är fackligt ansluten, men om han är det är mitt råd att han ska vända sig till sitt fackförbund och få hjälp att gå vidare! Annars är han även välkommen att återkomma hit för mer råd om hur han ska gå vidare!

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”