Delgivning genom spikning

2021-02-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej. Har ett delgivningsbolag rätt att delge en handling via så kallad "spikning" om mottagaren är på semester och alltså inte i bostaden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om delgivning finns i delgivningslagen. Delgivning kan ske på olika sätt enligt 2 § tredje stycket delgivningslagen. I ditt fall tolkar jag det som att det är fråga om stämningsmannadelgivning eftersom du skriver om delgivningsföretag. Reglerna för stämningsmannadelgivning finns i 31-46 §§ delgivningslagen.

Stämningsmannadelgivning innebär att en stämningsman fysiskt lämnar över handlingen till delgivningsmottagaren enligt 32 § delgivningslagen. Delgivningsmottagaren anses delgiven när stämningsmannen har funnit mottagaren och överlämnat handlingen enligt 39 § delgivningslagen. Delgivning anses även ha skett om mottagaren vägrar att ta emot handlingen.

Om delgivningsmottagaren inte kan påträffas kan handlingen lämnas till en vuxen familjemedlem i mottagarens hushåll enligt 35 § delgivningslagen. Dessutom kan handlingen lämnas till delgivningsmottagarens arbetsgivare om mottagaren inte påträffas på sin arbetsplats enligt 36 § delgivningslagen. Det här brukar kallas för surrogatdelgivning.

Om det inte går att delge delgivningsmottagaren, vuxna familjemedlemmar eller arbetsgivaren kan delgivning ske genom spikning enligt 38 § delgivningslagen. Det betyder att handlingen lämnas i delgivningsmottagarens hem eller på lämplig plats i anslutning till hemmet.

Delgivning genom spikning är alltså endast tillåten då övriga delgivningsmetoder inte har fungerat och det finns anledning att tro att delgivningsmottagaren håller sig undan. Delgivning genom spikning är alltså tillåten då mottagaren är på semester så länge ovanstående krav är uppfyllda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1200)
2021-10-25 Vad kostar juridisk rådgivning hos Lawline?
2021-10-23 Åtalsunderlåtelse
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?

Alla besvarade frågor (96531)