Delgivning fem minuter innan förhandlingens start?

2020-11-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, Hit långt innan en förhandling i förvaltningsrätt ska en delgivning ha meddelats? Finns det några regler kring detta eller skulle de i praktiken kunna skicka delgivning med e-post 5 minuter innan förhandlingens start?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i delgivningslagen, som är tillämplig när delgivning ska ske i mål eller ärende hos domstol (1 § delgivningslagen).

Det finns ett flertal olika sätt genom vilka delgivning kan ske. Till exempel finns vanlig delgivning, muntlig delgivning eller förenklad delgivning (2 § tredje stycket delgivningslagen).

Delgivningslagen innehåller delgivningstidpunkter för respektive delgivningssätt och det är som utgångspunkt inte förenligt med lagen att en delgivning görs med e-post fem minuter innan förhandlingen påbörjas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1149)
2021-04-18 Att få prövning i HD
2021-04-17 Undanhålla sig fängelsestraff
2021-04-17 Förutsättningarna för husrannsakan.
2021-04-15 Hur ska hovrättens domslut läsas?

Alla besvarade frågor (91320)