​Delgiven misstanke om brott.

2021-08-26 i Förundersökning
FRÅGA
Hej, jag undrar om den som i polisförhör delgivits misstanke om brott har rätt att få misstanken skriftligen bekräftad? (Det kan ju vara svårt att komma ihåg exakt hur brottsmisstanken var formulerad).
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall delgivning om misstanke av brott sker muntligt eller skriftligt.

När ett brott har begåtts utreder polisen vad som hänt, t.ex. genom förhör. Detta kallas förundersökning och den leds av polis eller åklagare. När en förundersökning kommit så långt att en person kan anses skäligen misstänkt för brottet, ska den misstänkte underrättas om misstanken när han eller hon hörs dvs. under nästa förhör (23 kap. 18 § första stycket RB). Slutdelgivning, vilken man får hemskickad i ett dokument, fås först då undersökningsledaren slutfört utredningen (23 kap. 18 a § första stycket RB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96515)