Delar makar på arv som en av makarna ärver?

2021-03-08 i Make
FRÅGA
Delar jag arvet efter min svärmor tillsammans med min make (enda barnet till henne), eller är det bara min make som ärver?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en person har avlidit och inte efterlämnat sig ett testamente, ärvs kvarlåtenskapen enligt den s.k. legala arvsordningen som brukar delas in i första, andra och tredje arvsklassen baserat på släktskap. Tillhörande den första arvsklassen och de som alltså ärver i första hand är den avlidnes barn (2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)). Om den avlidne inte har något barn, ärver den andra arvsklassen, vilket är den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna inte är vid liv, ärver den avlidnes syskon kvarlåtenskapen alternativt syskonbarnen om ett syskon skulle ha avlidit (2 kap. 2 § ÄB). Den tredje (och sista) arvsklassen är den avlidnes mor-eller farföräldrar som ärver i det fall att det inte finns någon person i den första och andra arvsklassen (2 kap. 3 § ÄB). Skulle det inte finnas någon arvsberättigad släkting, tillfaller kvarlåtenskapen allmänna arvsfonden enligt 5 kap. 1 § ÄB.

Som svar på din fråga, kommer du alltså inte ärva något efter din svärmor eftersom du inte tillhör någon av arvsklasserna. Din make som tillhör första arvsklassen kommer ärva hela din svärmors kvarlåtenskap då han är enda barnet, förutsatt att hon inte har testamenterat bort något.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin Hedlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (488)
2021-09-30 Vad gäller när en make med bröstarvingar gift om sig och arv ska fördelas?
2021-09-30 Makars ansvar för varandras skulder vid dödsfall
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?
2021-08-30 Arv efter skilssmässa

Alla besvarade frågor (96421)