Delägarskap i fastighet

2015-06-13 i Fastighet
FRÅGA
Jag äger ett fritidshus till 100 %. Fastigheten är enskild egendom och jag och min fru har ett testamente som säger att hon har nyttjanderätt etc så länge hon lever, men mina 2 barn ärver.Vi har inga gemensamma barn, hon har 3.Om hon nu vill vara med och investera, typ tillbyggnad etc så vill hon vara delägare i fastigheten.Det innebär i förlängningen att hennes barn har rätt till en laglott i fastigheten och då måste mina barn lösa ut hennes barn för hennes del I fastigheten. Mina barn är intresserade av att ha fastigheten kvar, eftesom de är mer eller mindre uppvuxna där, medan hennes barn inte är alls intresserade.Hur minimerar eller upphäver man hennes barns laglott i denna fastighet?Kan hon testamentera bort laglotten till mig? Kan min fru vara delägare med mindre än 50 %?Hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga,

Laglotten som en bröstarvinage enligt lag är tillförsäkrade utgör en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa och innebär således inte en rätt i en viss egendom.

Det står Din fru fritt att testamentera bort sin andel i fastigheten till Dig eller Dina barn och förordna om att motsvarande belopp ska utges till hennes barn.

Vad gäller delägarskap i fastigheten så är det möjligt att ett delägarskap utgör en mindre andel än en hälftendel. Detta ska då anges i ett särskilt avtal upprättat mellan Er eller att Du upprättar ett gåvobrev som registreras hos Lantmäteriet för att Din fru ska kunna erhålla lagfart på fastigheten.

Det ska särskilt noteras att ett delägarskap innebär att Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt se här) gör sig gällande och att det därmed står Din fru fritt att förfoga över sin andel i fastigheten under Er livstid; exempelvis genom att begära att fastigheten utbjuds till försäljning (se 6 § här). Lagen, som till sin karaktär är dispositiv och kan därmed avtalas bort, utgör endast ett instrument för att lösa ägarkonflikter delägare emellan i fall då det inte särskilt har avtalats därom. Utgångspunken är att varje åtgärd kräver enighet mellan delägarna, såvida inte någon tilldelats särskild behörighet genom att det särskilt avtalats om ett annat avtalsförhållande.

Vänligen,

Rosa Nicole Abas
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll