Delägarnas enskilda möjligheter att förfoga över en samägd fastighet

2016-08-01 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Min morfar och hans båda bröder byggde nån gång på 1930-talet var sin sommarstuga på en gemensam tomt. Vi är alltså 3 sysslingar som idag äger fastigheten. Nu vill jag renovera min stuga och flytta dit permanent, men de andra delägarna motsätter sig att jag belåna min del. Kan dom det? Om jag i stället vill sälja min del, hur går det till? Enligt uppgift ska det finnas nån sags avtal mellan gubbarna att man inte får sälja. Är vi i så fall bundna av det avtalet 85 år senare? Jag har inte sett något avtal och vet inte hur det är utformat.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Stugan är fastighetstillbehör och samma regler gäller därmed för den som för fastigheten. Ni är samägare till fastigheten varför lagen om samäganderätt är tillämplig, här

Enligt 2§ samäganderättslagen krävs samtliga delägares samtycke för en sådan åtgärd som avser bland annat fastighetens vård, vilket en renovering gör. Om ni inte kan komma överens kan en god man utses att förvalta godset på ansökan av en av delägarna, 3§.

Du kan dock sälja din andel om du vill. Det går till som en fastighetsförsäljning där bara en andel säljs. En fastighetsmäklare kan förklara mer om en sådan försäljning.

Avtalet mellan din morfar och hans bröder är inte bindande för dig då du inte är avtalspart. Om de övriga delägarna vägrar att lösa ut dig, kan du ansöka hos domstolen i din domsaga om försäljning av fastigheten på offentlig auktion enligt 6§.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (579)
2021-04-11 Hur annullera ett samägandeavtal?
2021-04-04 Samägande av fastighet
2021-04-03 Konflikt om nyttjande av samägd bostadsrätt
2021-03-31 Avtal om äganderätt i fastighet

Alla besvarade frågor (91260)