FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/01/2016

Delägares samtycke till renovering av samägd fastighet

Vi är tre barn som har fått ärva en lägenhet, två av oss vill renovera upp den något, medan den tredje inte alls vill det! Kan man gå på majoritetsbeslut i frågan eller måste fullständig konsensus till?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Du skriver att ni är tre syskon som äger en lägenhet tillsammans. Ni omfattas därför av lagen om samäganderätt (1 §). Enligt 2 § krävs samtliga delägares samtycke för att vidta åtgärder i fastigheten. Dock har en eller flera delägare rätt att vidta åtgärder utan allas samtycke, om den/de andra delägarna är förhindrade att delta i beslutet p.g.a. sjukdom eller dylikt och åtgärden inte tål att skjutas upp. Det kan exempelvis handla om en åtgärd som måste vidtas snarast för att fastigheten inte ska förfalla. Av din fråga att döma verkar det inte röra sig om en så pass brådskande situation. Därmed krävs samtycke från er alla för att få renovera lägenheten.

Hör av dig om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg HammarRådgivare