Delägare vägrar genomföra försäljning till en samägd fastighet

2017-09-14 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej. Jag och min ex sambo äger en fastighet. Han kan inte köpa ut mig. Vi har lagt ut det till försäljning och har en köpare. Nu vägrar han att genomföra försäljningen. Vad gör jag? Hur tar jag detta vidare?
SVAR

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en fastighet som ägs gemensamt av två personer blir samägandelagen (1904:48) tillämplig. Lagen är dispositiv vilket innebär att du och din sambo kan avtala annat som avviker från lagen. Av frågan framgår inte om det föreligger ett specifikt avtal som ger antingen dig eller din ex sambo särskild behörighet att förfoga över fastigheten.

Finns inget avtal om särskild behörighet, är huvudregeln att en försäljning förutsätter samtycke av alla delägare (2§ samägandelagen). Det finns dock en möjlighet att som delägare ansöka hos domstolen att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, såvida inte en annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd vilket avgörs i varje enskilt fall. Det finns alltså en rätt för varje delägare att sälja fastigheten i sin helhet. (6§ samägandelagen) Här kan dock din ex sambo begära ett eventuellt lägsta pris vilket som utgångspunkt ska motsvara taxeringsvärdet på fastigheten. (9§ samägandelagen)

Alltså

Det du kan göra är alltså att ansöka till domstolen om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion, om ni inte kommer överens om försäljningen. Vid auktionen görs värdering precis som vanligt och där kostnaderna i samband med försäljningen delas lika av alla delägare.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Hälsningar,

Gustav Berglund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (597)
2021-07-07 Handlat utan samtycke vid samägd fastighet?
2021-07-06 Tvångsförsäljning av hus
2021-06-30 Dold samäganderätt till hund
2021-06-22 Kan en delägare kräva att samägd fastighet säljs?

Alla besvarade frågor (94175)