Delägare i makes bostadsrätt

Hej,

jag och min make ska flytta isär men inte skilja oss. Min bankkontakt trodde att när vi nu köper egna lägenheter (säljer först vårt gemensamma hus) så måste vi stå som delägare i varandras lägenheter eftersom vi fortfarande kommer vara gifta, stämmer det? något vi måste tänka på när vi gör så här?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är något oklart vad din bankkontakt menar med att ni ska behöva vara delägare. I det följande förklarar jag hur det egentligen förhåller sig.

Bestämmelser för äktenskap står att finna främst i äktenskapsbalken (här).

Oavsett om du och din partner är gifta, ska bostaden anses tillhöra den som betalat bostaden. Äganderätten till en bostad förändras inte genom ett giftermål (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är nämligen så att "var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder". Detta betyder, att äganderätten ska skiljas mot vad man som make har rätt till i en bodelning. I ert fall kommer förmodligen inte ens någon av bostäderna ni köper anses vara gemensam bostad, eftersom ni inte har för avsikt att bo tillsammans (7 kap. 4 § 3 p. äktenskapsbalken, motsatsvis). Var make råder alltså över sin egendom, under äktenskapets fortbestånd.

Först vid en eventuell skilsmässa anses bostad och bohag istället tillhöra båda makarna, oavsett vem som betalat. All egendom, som innan äktenskapsskillnaden inte gjorts till någon makes enskilda egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken) genom exempelvis ett äktenskapsförord eller testamente, betraktas alltså som giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken, den egendom som tillhör den ena maken i ett äktenskap) och delas lika mellan makarna. Detta görs mellan makar genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen skall makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Er bankkontakt syftar förmodligen på, att ni ska äga häften var av den andres bostadsrätt. Så är dock inte fallet, eftersom varje make äger sin egendom själv om denne har betalt egendomen själv. Inte heller vid en bodelning behöver ni nödvändigtvis komma att tilldelas hälften av den andres bostadsrätt, eftersom ni kan skriva äktenskapsförord, vari ni bestämmer att bostadsrätterna ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § 1 p. äktenskapsbalken).

Ni måste alltså inte vara delägare.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning