Delägare av hund vill inte ta den till veterinär

2020-08-31 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag och mitt ex har "delad" vårdnad om vår hund. Hunden står på honom och de är han som står på försäkringen (jag har henne mest när han behöver hundvakt).Nu är hon halt o har misstänkt artros men mitt ex vägrar ta henne till veterinär med orden "hon är bara lite skruttig"Vad har jag rätt till o göra i detta fallet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den rättsliga regleringenInledningsvis kommer jag att göra vissa antaganden. Jag kommer anta att hunden är köpt eller uppfostrad tillsammans eller att det på något annat sätt utåt framgår att hunden är samägd, varför det är Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt som är tillämplig. Lagen kallas till vardags för samäganderättslagen, hädanefter förkortat SamägL.

Enligt 1 § SamägL är, när två eller flera tillsammans äger viss del av fastighet eller, som i ditt fall en lös sak, egendomen delad mellan ägarna. Om det finns avtal om hur mycket var och en äger av egendomen så gäller den fördelningen, annars äger båda hälften vardera. Jag kommer anta att ni äger tiken till hälften var.

Enligt 2 § SamägL krävs samtliga delägares samtycke för förfogande över hunden eller för att åtgärder ska kunna vidtas. I ditt fall vill du ta hunden till veterinär, och för det behöver du ditt ex's samtycke.

Eftersom du framhåller att du inte lyckats få samtycke till att ta hunden till veterinär så kan du enligt 3 § SamägL ansöka hos tingsrätt om att hunden under viss tid ska falla under en god mans förvaltning. Rätten kan förordna att någon av er ska vara god man. Förvaltaren ska enligt 4 § SamägL förvalta godset med delägarnas bästa i åtanke.

Vad bör du göra?

Jag föreslår att du först av allt försöker tala med ditt ex och förklara hur du känner. Erbjud dig att ta hunden till veterinären på egen tid och bekostnad ifall det är så att ditt ex inte kan göra det själv antingen på grund av tids- eller pengabrist. Jag vet inte hur hunden mår i övrigt (ålder, ras, tidigare hälsoproblem), så mina råd ovan ska ses som en sista utväg ifall ni inte kommer överens om hur ni vill göra med hunden. Mitt huvudsakliga råd är alltså rak kommunikation.

Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig om jag varit otydlig eller om det finns fler frågor som dykt upp!

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (578)
2021-04-04 Samägande av fastighet
2021-04-03 Konflikt om nyttjande av samägd bostadsrätt
2021-03-31 Avtal om äganderätt i fastighet
2021-03-29 Försäljning av fastighet och samäganderättsavtal

Alla besvarade frågor (91063)