FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord21/04/2016

Dela på pengar under äktenskapet men inte i en eventuell bodelning vid skilsmässa

Kan man genom äktenskapsförord separera enbart gemensamma besparingar till att äga hälften var på egna personliga konton ?

Allt övrigt (hus, bilar med mera) gemensamt och vid eventuell bodelning separeras.

Vid en eventuell skilsmässa så skulle egna besparingar (på egna konton, fonder) inte delas upp igen ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga så att ni alltså vill dela så att besparingar ni har gemensamt delas upp nu och sedan så ska de inte delas någon fler gång? Detta går att gör i två steg. Först en bodelning under äktenskapet och sedan ett äktenskapsförord. Jag går igenom allt i detalj nedan.

Lagarna om bodelning och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (nedan förkortat ÄktB). Länk till den lagen finns https://lagen.nu/1987:230.

Bodelning förknippas med något som man gör när två makar skiljer sig. Men vad som är mindre känt är att bodelning också kan bodela under äktenskapet. Detta står i 9 kap. 1 § andra stycket ÄktB (se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Vid denna sorts bodelning får makarna själva välja vad som ska ingå i bodelningen och hur fördelningen ska se ut. Innan denna bodelning kan ske ska en ansökan skickas in till skatteverket, jag bifogar en länk nedan för bodelning under äktenskapet.

Vad ni då ska göra är bestämma vad som ska delas och hur fördelningen ser ut. Därefter skriver ni ett bodelningspapper i vilket ni förklarar lite kort om vilka pengar som ska delas, hur mycket det är och vem som får vad. Därefter skickar ni in detta till skatteverket efter ni båda signerat bodelningshandlingen. När skatteverket registrerat bodelningen så är bodelningen giltigt. Då kan ni förflytta pengarna till era konton så det stämmer överens med bodelningen.

Efter ni gjort detta så återstår att göra ett äktenskapsförord. Lagarna om äktenskapsförord finns reglerade i äktenskapsbalkens sjunde kapitel (se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1).

I 7 kap. 2 § ÄktB står vilken egendom som räknas till enskild egendom och här räknas äktenskapsförord upp. Att egendom är enskild betyder att den inte ska ingå i bodelning, detta står i 10 kap. 1 § ÄktB.

För att era personliga sparkonton inte ska räknas med vid en eventuell bodelning måste ni alltså skriva ett äktenskapsförord. Hur ett sådant ska skrivas står i 7 kap. 3 § ÄktB. Där står att äktenskapsförord ska vara skriftliga och det ska undertecknas av er båda. Efter äktenskapsförordet är skrivet ska ni registrera det hos skatteverket. Exakt hur detta går till bifogar jag en länk till nedan.

Vad som däremot ska stå i ett äktenskapsförord är upp till er. Det måste inte vara svår svenska utan det är fullt möjligt att skriva det själva. Ni ska skriva vilka ni är och så ska det vara tydligt vad äktenskapsförordet är till för. Att era personliga sparkonton inte ska ingå i bodelningen. Det är dessutom väldigt viktigt att ni skriver kontonummer så att det är tydligt vilka personliga konton som ska vara enskild egendom. Alternativt kan ni skriva att en viss summa pengar inte ska delas. Skulle ni t.ex. tycka att pengarna ni delade på först är det enda som inte ska delas, medan senare intjänade pengar ska delas så går även detta att skriva in. Det skulle kunna formuleras så att ”de summor pengar som vardera make fick efter bodelningen vid det specifika datumet är det enda som ska vara enskild egendom” och därefter skriva hur mycket pengar vardera make fick eller på annat sätt hänvisa till bodelningen ni gjort tidigare. Försök göra det så tydligt som möjligt.

Skulle ni då utföra en bodelning, antingen i äktenskapet eller om äktenskapet tar slut så kommer pengarna i dessa konton inte ingå i delningen. Men eftersom ni är gifta kommer allt annat ingå, så länge det inte är undantaget enligt 7 kap. 2 § ÄktB jag skrev om ovan.

Tyvärr går detta inte att göra utan en bodelning. Äktenskapsförord reglerar bara förhållandet mellan er två, det är alltså inte giltigt mot t.ex. borgenärer, och det förändrar inte ägandeförhållandet. Ska ni alltså äga lika mycket krävs det att ni gör en bodelning, äktenskapsförord är tyvärr inte tillräckligt.

Hoppas detta besvarade era frågor. Har ni fler funderingar lämna en kommentar här på hemsidan.

Bodelning under äktenskapet: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/bodelning.4.8639d413207905e9480002512.html

Hur äktenskapsförord registreras: http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?