Dela på bilen vid separation mellan sambor?

FRÅGA
Jag och min ex-sambo skrev samboavtal när vi köpte vår första gemensamma bostad. Nu 2 bostäder senare ska vi separera. Han står som ägare till bilen, men den har nyttjats av familjen och bl.a. bilskatt och billån har dragits från gemensamt konto. Har jag rätt till en del av bilen vid separation?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Relevanta regler finns i sambolagen.

Samboegendom är egendom som köpts för gemensam användning, oavsett om båda eller bara en står som ägare (3 § SamboL). Värdet av samboegendomen ska delas lika mellan samborna efter att relationen tagit slut, om någon av samborna begär det inom ett år från samboförhållandets slut (8 § SamboL). Samboegendom är däremot inte vilken egendom som helst, utan bara gemensam bostad och bohag (5–7 § SamboL). Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom som finns i bostaden (6 § SamboL).

I ert fall
Bilen är varken en bostad eller bohag, eftersom det är lös egendom som inte kan finnas i själva bostaden. Det innebär att du inte har rätt till halva värdet av bilen vid en separation.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?