Deklarationsskyldighet efter utflyttning

2021-04-27 i Inkomstskatt
FRÅGA
Jag har flyttat utomlands, bland annat för att jag inte kunde bo tillsammans men min fru (hon fick inte uppehållstillstånd), men jag anmälde inte något flytt till Skatteverket. Jag ansökte bara om särskild postadress så att jag skulle kunna få post levererad till en adress i Sverige medan jag bor inte i där. Jag har ingen inkomst i Sverige men det har jag det i den andra landet. Behöver jag anmäla att jag flyttade? Behöver jag fortfarande skicka in deklarationen i maj trots att jag inte har något inkomst i Sverige?TackJC
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna rörande folkbokföring finns i folkbokföringslagen, och reglerna avseende deklarationsskyldighet hittar du i Inkomstskattelagen (IL) och Skatteförfarandelagen (SFL).

Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer så bör du göra en flyttanmälan till Skatteverket enligt 20 § folkbokföringslagen. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer. Genom flyttanmälan kommer du att avregistreras från folkbokföringen. Det är inte straffbart att bo utomlands men ändå fortsättningsvis vara folkbokförd i Sverige. Men det uppstår däremot en risk för dig att bli beskattad i både landet där du faktiskt bor och arbetar såväl som i Sverige om du är folkbokförd här.

Angående din deklarationsskyldighet gäller utgångspunkten att du ska lämna en inkomstdeklaration enligt 30 kap. 1 § SFL om du kan anses vara skattskyldig i Sverige.

Som fysisk person kan du antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsad skattskyldig. En person som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § IL. Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla inkomst från Sverige och utlandet. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här, 3 kap. 7 § IL. En person som inte är obegränsat skattskyldig kan istället vara begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § IL. Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här (källstatsprincipen). Den som är begränsat skattskyldig beskattas enligt reglerna i SINK, A-SINK, KupL eller enligt reglerna i IL.

Det framgår inte av bakgrundsinformationen om du skulle ha sådan väsentlig anknytning som krävs för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Enligt 3 kap. 7 § IL ska ska följande omständigheter beaktas för att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit: om du är svensk medborgare, hur länge du var bosatt här, om du inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, om du vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om du har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om du har din familj här, om du bedriver näringsverksamhet här, om du är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger dig ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om du har en fastighet här, och liknande förhållanden. Enbart utifrån bakgrundinformationen är det sannolikt att du inte är skattepliktig i Sverige om du har flyttat från Sverige och inte har några som helst anknytningar till Sverige (inkluderat någon typ av inkomst från Sverige). Det finns dock dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och landet som du bosätter dig som ingående reglerar hur beskattningen ska gå till. Om du är mer intresserad av hur beskattningen bör gå till finns ett flertal av dubbelbeskattningsavtalen som Sverige har ingått tillgänglig på Skatteverket, se: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.html

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (210)
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?

Alla besvarade frågor (96519)