Deklaration inlämnad av obehörig person anses inte inlämnad

2017-07-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Är det olagligt att deklarera åt någon annan om man inte är deklarationsombud?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag anser att frågan avser de skatterättsliga konsekvenserna av att deklarera åt någon annan. Beroende på omständigheterna i det enskida fallet kan straffrättsligt ansvar dessutom aktualiseras, främst om förfalskning. Närmare bestämt anser jag att frågan handlar om situationen där uppgifterna i deklarationen är riktiga och att den har lämnats in med den skattskyldiges samtycke. Under dessa förutsättningar fokuserar jag på de skatterättsliga konsekvenserna. Är du dessutom intresserad av den straffrättsliga aspekten är du välkommen att återkomma med följdfrågor, gärna med ytterligare detaljer om den inlämnade deklarationens riktighet och om den andra personens samtycke.

Skatterättsligt är det endast den skattskyldige och det av Skatteverket godkända deklarationsombudet som har behörighet att bland annat lämna in deklarationen. I det sammanhanget är det olagligt att deklarera åt någon annan om man inte är deklarationsombud, i den meningen att deklarationen inlämnad av en obehörig person inte anses formellt korrekt och det kan förekomma att Skatteverket begär kompletteringsföreläggande eller tar ut förseningsavgift. För den som obehörigt deklarerar finns det inga skatterättsliga konsekvenser, men straffrättsligt ansvar kan aktualiseras, som jag ovan förklarade, samt till och med civilrättsligt ansvar, beroende på relationen mellan den personen och den skattskyldige. För att svara på dessa frågor skulle det vara önskvärt att ha ytterligare information om de relevanta omständigheterna.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (563)
2021-09-12 Kan människors naturliga Co2 utsläpp beskattas?
2021-09-01 Är det en bra idé att sälja sin bostad till sitt aktiebolag?
2021-08-23 Hur avgörs marknadsvärde?
2021-08-02 Slottsregeln

Alla besvarade frågor (95739)