FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet02/11/2023

Definitionen av sommarhus

Är sommarlägenhet synonymt med sommarstuga?

Lawline svarar

Hej! 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Såsom jag förstår det vill du veta om en sommarlägenhet anses vara samma sak som ett sommarhus enligt lagens mening. För att ta reda på detta, måste man först se till den juridiska definitionen av ett sommarhus. 


Definitionen av ett sommarhus

Ett sommarhus faller under begrepet "fritidshus". Detta begreppet definieras varken i Plan- och Bygglagen eller i Plan- och Byggförordningen, och inte heller i Boverkets Byggregler (BBR). Det finns alltså inga kriterier i lagstiftningen för huruvida en byggnad ska anses vara ett fritidshus. Svaret kan istället hittas i Terminologicentrum (TNC) som är ett svenskt centrum för terminologi och fackspråk. Ett fritidshus är enligt TNC ett småhus som inte är inrättat för helårsboende. Enligt TNC är ett småhus ett bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter. Ett sådant småhus skall enligt TNC innehålla som mest två bostadslägenheter och ska vara avsett för eller användas som ett fritidsboende istället för ett permanentboende. Detta krav framgår också av Plan- och Bygglagen indirekt. 


Om en sommarlägenhet kan anses utgöra ett fritidshus

Det verkar inte finnas något i praxis eller på annat ställe om huruvida en sommarlägenhet kan anses utgöra ett fritidshus. Ett fritidshus är ett hus som inte är inrättat för helårsboende, men någon mer definition finns inte. Jag hade trott att uppfyller man kraven på att inte bruka lägenheten som permanentbostad, så kan lägenheten anses utgöra ett fritidshus. 


Hoppas detta besvarade din fråga! Har du ytterligare frågor eller funderingar är du mer än välkommen att återkomma med en till fråga.


Roya Juhlin-DannfeltRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000