Definition av näringsidkare

2019-08-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har som privatperson köpt en båt av ett företag som ska bedriva hotell- och restaurangverksamhet samt icke reguljär sjötrafik. Båten har varit registrerad på företaget.Gäller konsumentköplagen i detta fall? Handlar företaget för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att Konsumentköplagen ska gälla krävs att köparen är en konsument och att säljaren är en näringsidkare (1 § Konsumentköplagen).

Vem klassas som näringsidkare?

Enligt vad som kan utläsas i lagen beskrivs en näringsidkare på följande sätt: "en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten" (1 § Konsumentköplagen). Har båten använts eller tänkts användas i näringsverksamheten har jag svårt att se att företaget inte handlat för näringsverksamheten. Båten har enligt din beskrivning även varit registrerad på företaget, de bedriver verksamhet med båtar och företaget har i eget namn sålt båten. Allt tyder på att de handlat för ändamål som har samband med näringsverksamheten.

Tidigare fall visar också på en extensiv tolkning av begreppet "näringsidkare" (NJA 2001 s.155), vilket innebär att man mer ofta än sällan bedömer att någon är näringsidkare.

Konsumentköplagen tillämpas därför onekligen i ditt fall.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1000)
2020-05-26 Påföljder vid fel i varan
2020-05-25 Vad kan konsumenten göra när säljaren är i dröjsmål med varan?
2020-05-22 Köpares rättigheter vid fel i vara - bil
2020-05-21 Vad händer om jag säljer tillbaka en vara istället för att häva köpet?

Alla besvarade frågor (80290)