Definition av "anvisat spekulant"

2016-11-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!definition för: " anvisat spekulant " i mäklarkontrakt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan nämnas att mäklare har rätt till provision på två grunder, dessa följer av 23 § nedan.

I 23 § 2 stycket fastighetsmäklarlag föreskrivs att; mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har träffats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har anvisats av mäklaren.

I 3 stycket ovan nämnda paragraf föreskrivs att: har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan mäklarens förmedling avtal om överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har mäklaren rätt till provision som om avtalet förmedlats av honom eller henne.

I detta fall verkar det emellertid vara 23 § 2 stycket som är aktuellt.

Med "anvisning av spekulant" avses helt enkelt att spekulanten ska ha fått kännedom om objektet genom mäklarens verksamhet och att detta har lett till viss förhandling mellan parterna.

Nämnas kan även, även om det kan te sig komplicerat, att det enligt praxis godtas även så kallad indirekt anvisning, det vill säga de fall där spekulanten fått kännedom om objektet genom en annan spekulant som den specifike mäklaren (mäklare A) anvisat. För att anvisning ska ha kommit till stånd krävs att det föreligger orsakssamband mellan mäklare A:s arbete och det faktum att ett köp slutligen kommer till stånd. I dessa fall gör man en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Denna så kallade indirekta anvisning aktualiseras typiskt sett i sådana fall där mäklare A avslutar sitt arbete med objektet och mäklare B tar över arbetet med samma objekt. Mäklare A kan då under vissa omständigheter anses provisionsberättigad, även om mäklare B är den som faktiskt slutför köpet.

Fastighetsmäklarlagen hittar du här.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1343)
2020-10-22 Tolkning av kostnadsersättningsvillkor för garantiarbeten
2020-10-16 Hur skriver man bra juridiska tentasvar?
2020-10-14 Prästers Tystnadsplikt
2020-10-10 Äganderättens övergång när man förvarar något åt en vän?

Alla besvarade frågor (85407)