Defekt vara - påföljder?

2021-04-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Om en bilhandlare säljer en bil med vetskap om att den är defekt,vad kan då komma ifråga rent juridiskt för denne ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en bilfirma säljer en bil till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan.

Felaktig bil

Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när du köpte bilen. Bilfirman ansvarar för fel som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Bilen anses avlämnad när du fick den i din ägo (6 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).

Du nämner inte vilka fel det är på bilen. Men jag förutsätter att bilen, i fråga om kvalitet eller andra egenskaper, inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st. KKL). Vidare bör bilen anses som felaktig om den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st. KKL). Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). Utifrån dessa förutsättningar kan bilen anses som felaktig.

Häva köp

Om en vara, bilen, är felaktig finns ett antal påföljder som konsumenten, dvs. du, kan göra gällande (22 § KKL), bland annat att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att bilen har varit felaktig eller defekt (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).

Bilfirmans ståndpunkt

Bilfirman skulle kunna invända med att de anser att bilen är så pass billig att man kan räkna med vissa eller omfattande fel. Även om bilen har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll är den felaktig om den är i sämre skick än du med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta (17 § KKL).

Sammanfattning

Om mycket tyder på att bilen har omfattande fel innebär det att du kan häva köpet. Förutsättningarna för hävning måste emellertid vara uppfyllda, dvs. felen måste vara av väsentlig betydelse och att bilen är i mycket sämre skick, baserat på de givna omständigheterna vid köpet, än vad du hade kunnat förvänta sig. Värt att notera är att bilfirman har rätt att reparerar felen på sin egna bekostnad innan en hävning kan bli aktuell.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1293)
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp av körlektioner

Alla besvarade frågor (96402)