Defekt baslåda

2016-04-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte en baslåda på .se. Det är en PAlåda 18tums 1000w enligt dom. När jag kopplade in den, spelade 5 min började den att ryka och gick sönder. Vad gäller? jag har försökt att reklamera den och få tillbaka pengarna. Omöjligt
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

För att påföljder skall kunna göras gällande krävs att säljaren kan hållas ansvarig för bristen. Så är fallet om denna existerade redan vid varans avlämnande (vid riskens övergång) och då inte var eller borde ha varit känd för dig (köparen), under förutsättning att regelrätt reklamation företas i rätt tid. Avgörande vid en rättslig prövning torde ytterst bli vilken bevisning som kan föras avseende bristens ursprung. Eftersom bevisbördan under de sex första månaderna efter avlämnandet ligger på säljaren har denne att styrka att bristen uppkommit till följd av onaturligt bruk eller någon form av olycka, vilket av dig, om säljaren har framgång därmed, skulle behöva motbevisas. Förutsatt att ditt bruk av enheten inte kan klassificeras som onormalt bör inga problem föreligga härvid.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1078)
2020-10-20 Fel på bil
2020-10-18 Är uppfödaren ansvarig för min katts dolda sjukdom?
2020-10-18 Kan man häva köpet om egenskaperna på produkten inte överensstämmer med produktkatalogen?
2020-10-16 Fel i varan

Alla besvarade frågor (85188)