Datum för tillträde av hyresrätt

2017-07-01 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag ska flytta till en hyresrätt förmedlad av en studentbostadsförmedlare. Inflyttningsdatum var satt till den 1:a i månaden enligt den annons som låg ute. Även i kontraktet stod det inflyttningsdatum den 1:a, vilket infaller på en helgdag.Efter att kontraktet är påskrivet och vi ska kvittera ut våra nycklar hör vi av oss pga några frågor som vi behöver få besvarade. Vi blir då meddelade om att vi inte kan kvittera ut våra nycklar förrens nästkommande vardag enligt jordabalkens bestämmelser. Men i kontraktet finns ingen hänvisning till det aktuella lagrummet eller annan information som medger att man följer denna bestämmelse. Efter att kontraktet är e-signerat skickas information ut, via mail, om saker som kan vara bra att känna till. Där står det bland annat om den aktuella regeln och att bostadsförmedingen tillämpar den. Vi hade missat detta mail och därför inte fått informationen, och hade bokat släp och fixat flytthjälp till lördagen (den dag som stod i kontraktet).Har bostadsförmedlaren gjort fel genom att inte skriva in hänvisningen i kontraktet eller på annat sätt upplyst oss innan vi skrivit på kontraktet? Det är ju dessa vilkor vi gett vårt samtycke till. Eller har jag en skyldighet att känna till jordabalkens alla bestämmelser som exempelvis 8 kap §7 ? Regeln är dispositiv, kan man säga att pga att ingen hänvisning getts till regeln och annat datum står i kontraktet att detta gäller framför huvudregeln? Eller måste regeln uttryckligen avtalas bort?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom din situation avser hyra, är det motsvarande regel i jordabalken 12 kap. 7 § som är tillämplig. Regeln är, som du har observerat, dispositiv och det finns därför inget som hindrar er från att avtala om att tillträde ska ske på en helgdag. Eftersom datum för inflyttning anges i kontraktet måste utgångspunkten vara att det är det datumet som gäller, just på grund av att det råder avtalsfrihet i det avseendet.

Mot detta skulle möjligen kunna hävdas att den 1:a inte utgör avtalsinnehåll i det här fallet, eftersom bostadsförmedlaren har skickat ut information om hur de tillämpar den aktuella regeln. Vad den bedömningen mynnar ut i beror dock mycket på er korrespondens innan ni skrev avtalet, vilket jag inte har tillräckligt på fötterna för att göra en bedömning av i nuläget. Möjligheterna att tolka avtalet på ett sådant sätt lär dock i allmänhet vara begränsade när det finns ett uttryckligt datum för inflytt i kontraktet.

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1589)
2021-07-30 Går det att säga upp bostadsrätt?
2021-07-29 Fråga om besittningsskydd vid uthyrning av privatbostad
2021-07-28 Behöver ens partner stå på hyreskontraktet för att få bo med en?
2021-07-28 Tidsbestämt hyresavtal gällande privatbostad - uppsägningstid

Alla besvarade frågor (94588)