Dataintrång och ansvarsfrihet

FRÅGA
Hej. Jag arbetar på en fritidsgård och undrar lite kring en händelse som ägde rum förra veckan.Skulle stänga för kvällen och upptäcker att en telefon är kvarglömd. Jag klickar då på den för att se om jag kan komma underfund med vem den tillhör och när jag gör det så är alla notiser framme på skärmen. Jag ser inte vems det är så jag scrollar ner en bit och ser då vems det är samt flera sms under med erbjudanden om olika droger. Jag och min kollega kontaktade ungdomspolisen som tog den som hittegods och kontaktade i sin tur föräldrarna kring det som hittats i den. Vi skrev en orosanmälan utifrån detta så klart då vi vill att ungdomen ska få hjälp. Men det jag undrar är om det räknas som någon typ av lagbrott för att jag läst notiserna på telefonen? Den var låst hela tiden och det var bara att notiserna redan bar framme på skärmen när jag klickade på den.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är det ett lagbrott att läsa notiser på någon annans telefon?

4 kap 9 c § brottsbalken (BrB) stadgar att den som "olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling […] döms för dataintrång". Att olovligen bereda sig tillgång betyder i detta fall att man utan samtycke plockar upp och tänder skärmen på mobilen. En uppgift avsedd för automatiserad behandling är information som visas på en dator (eller mobil). Sett till lagtexten är dataintrång för handen, men att du skulle bli dömd för det ser jag som uteslutet.

Gärningen är antagligen straffri

Det finns ett flertal ansvarsfrihetsgrunder i svensk rätt. En tillämplig ansvarsfrihetsgrund medför helt enkelt att en i och för sig brottslig gärning inte bestraffas. Nöd (24 kap. 4 § BrB) är en ansvarsfrihetsgrund, och medger ansvarsfrihet när fara hotar bl.a. hälsa. Att som ungdom bruka diverse droger måste ses som hälsovådligt. Jag är däremot tveksam till om sådana meddelanden du hittade i ungdomens mobil innebär att fara för hälsa föreligger. Fara är något nära förestående. Även om nödrätten därav inte är direkt tillämplig, kan den ändå vara användbar (se fallet NJA 1944 s. 67). Det har på sina håll också framförts att domstolarna måste ha en möjlighet att avstå ifrån att utkräva straffansvar för gärningar som inte varit avsedda att straffbeläggas. Här kommer läran om social adekvans in. Att du tittat på några notiser i en mobil i syfte att hitta telefonens ägare, men råkat se meddelanden om droger och därefter lämnat in mobilen och gjort en orosanmälan ska enligt min mening anses vara tillåtet med hänvisning till nödrätten och läran om social adekvans. Dessutom ser bestämmelsen om dataintrång ut som den gör p.g.a ett EU-direktiv om angrepp på informationssystem. I detta direktiv anges bl.a. att vissa fall av dataintrång inte behöver bestraffas om brottet är ringa. Sverige måste dock inte befria ringa överträdelser från ansvar, och ingen sådan bestämmelse har införts i lagen, men faktumet att direktivet öppnar upp för ansvarsfrihet talar ändå för att ditt agerande varit tillåtet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98547)